За нас

Нашата мисияНие разбираме


Мисията на Сингъл Степ е да подпомогне, мотивира и овласти младежи от ЛГБТИ („лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс“) общността, техните родители, приятели и съмишленици, в процеса на самоосъзнаване, разкриване и утвърждаване на сексуалната им ориентация и полова идентичност.

Ние действаме


Напълно осъзнаваме, че този процес е труден, дълъг и уникален за всеки човек, но сме тук, за да ви помогнем да направите ключовата първа крачка. Вярваме, че това е пътят за създаване на жизнена, сплотена и достойна общност. Конкретните дейности за осъществяване на мисията ни включват: телефонна линия за подкрепа, онлайн чат, общностен център с лични консултации, групи за взаимопомощ, както и пространство за социални събития.

Фондация "Сингъл Степ" е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.

Нашият екип


Управителен съвет


Консултативен съвет


Консултативният съвет на "Сингъл Степ" се състои от разпознаваеми, легитимни публични фигури – българи и чужденци – които представляват целия спектър от обществени дейности: бизнес, политика, неправителствени организации и академична среда, медии, култура и изкуство и т.н. Консултативният съвет предоставя стратегически насоки и ценни съвет за организацията. Със своята твърда позиция зад нашата кауза и ценности, съветът осигурява легитимност, разпознаваемост и доверие за "Сингъл Степ".

Завършва психология в СУ „Климент Охридски”, магистър по психология на развитието, а към НБУ  придобива магистърска степен по Артистични психо-социални практики, където среща изкуството и социалната работа в пространството на експресивните психо-социални методи за работа с хора и групи. Психотерапевтичното си обучение завършва към „Психотерапия 2000”, член на федерацията на Европейските психодрама тренинг организации (FEPTO).

Теодора е члена на дружеството на психолозите в България, както и член на Българската асоциация по психотерапия.

She graduated in Psychology at the Sofia University „Kliment Ohridski“, a master in Psychology of development, and at the New Bulgarian University she graduated a Master’s degree in Artistic Psycho-Social Practice where she meets art and social work in the space of expressive psycho-social methods for work with people and groups. Her psychotherapeutic training is from ‘’Psychotherapy 2000’’, a member of the Federation of European Psychodrama Training Organizations (FEPTO).

Teodora is a member of the Society of Psychologists in Bulgaria and a member of the Bulgarian Association of Psychotherapy.She carries out various consultative practices with communities and organizations in the sphere of education, social activities, health care; works with both adults and children – develops methodologies for working with children and youth in schools in psychodrama modality; consults and participates in programs of the Ministry of Education and Science for integration of children with SOP and SOT in schools, educates pedagogical staff – teachers, resource specialists, social workers – supervises and advises parents

In the field of health care, Teodora connects a significant part of her professional experience with her work with people living with HIV in Bulgaria. In the sector of treatment of HIV at Hospital for Infectious and Parasitic Diseases „Prof. Ivan Kirov“ she spends years consulting HIV-positive people, their partners and families, and continues to date in outpatient and psychotherapeutic practice.