Основни термини, използвани във връзка със сексуалната ориентация и половата принадлежност

Този речник със сигурност не е изчерпателен, задължителен или окончателен. Неговата цел е да хвърли светлина върху термини, които все още са нови в българския език. Тъй като повечето хора не знаят тяхното значение, а и обществото като цяло все още не ги е въвело в употреба, все още няма наложил се превод за повечето от тях.

С уговорката, че този речник ще бъде преразглеждан редовно, това е което успяхме да съберем, за да обясним основни термини, използвани във връзка със сексуалната ориентация и половата принадлежност. За някои термини запазваме английските изрази.