Copy of Untitled (3)
Copy of Untitled (2)
На 6-ти март 2020 година фондация „Сингъл Степ“ и фондация “Ресурсен център Билитис” представихме доклада “Нагласи към ЛГБТИ учениците в българските училища”, който е изготвен въз основа на национално проучване, проведено за учебната 2017/2018.
На 31- май 2019 година представихме доклада "Тестване за ХИВ сред групата на МСМ в България", който анализира данните събрани по време на инициативата ни #endHIVbg, за разпращане на бързи орални тестове за ХИВ за домашно приложение. Инициативата таргетираше групите на МСМ и транс хората в България.