fbpx

Група за родители на ЛГБТ младежи

ЛГБТИ семействата: въпроси и отговори
22.08.2019
Представяме ви: “Заличено момче” и авторът ѝ Гарард Конли в България
29.08.2019

„Разбирате ли, че сме сами?!“

„Разбирате ли, че сме сами?!“ Това ми каза майка, която наскоро беше разбрала, че вече порасналото ѝ дете е с различна сексуална ориентация. Тя и съпругът ѝ са събирателен образ на различните истории, които родителите на ЛГБТ хора преживяват, а усещането за изолираност, самообвинения, страхове и болезненото разделяне с досегашните нагласи за бъдещето на децата им са общи нишки в индивидуалните истории, които те споделят в кабинета ми.

Оказали се в позиция на хора, които имат да „пазят тайна“ от близки и приятели, защото „те няма да разберат и ще гледат осъдително“, изведнъж родителите разбират колко изолирани са се чувствали и децата им, криейки част от личността си години наред. И колко мъчително може да бъде това. Психологическата подкрепа, която оказвам на тези родители е в това те да преминат с тяхното темпо през различните етапи на приемане на детето им, зачитайки потребностите им, семейните им ценности и личностни особености. Преминаваме този път заедно. Но това не е достатъчно.

Тези родители имат най-огромна нужда да не се чувстват сами и изолирани в преживяванията си.

През последните месеци особено се засилиха заявките от родителите, с които работим наживо, както и от тези, с които доброволците си пишат в онлайн чата ни, за група за подкрепа. Именно затова ние решихме да стартираме група за родители на ЛГБТ младежи в края на септември 2019.

Какво е специфичното на тази група за подкрепа?

Както и групата ни за ЛГБТ младежи, тази група ще е ценен ресурс за подкрепа и взаимопомощ, обединявайки родителите, които преминават през близки по същество преживявания. В безопасна и конфиденциална среда, те ще могат да изследват ресурси за справяне с различни предизвикателства и да се почувстват подкрепени от други родители, които са се сблъсквали с подобни ситуации. Групата се ръководи от потребностите на нейните членове и е една добра основа за създаването на трайни контакти, формирането на общност.

Какви са ползите от група за подкрепа?

В среда на формирано доверие, семействата ще могат по-спокойно да споделят тревогите си, страховете си, както и положителните си преживявания. Най-ценното в една подобна група е усещането е, че не си сам, че има други, които преминават или са преминали през подобни ситуации като твоята. Освен че споделяте преживявания, вие ще имате възможността да чуете и КАК друг родител се е справил, какъв път е извървял, че връзката с детето ще премине през предизвикателства (не е задължително), но любовта е силата, която прави усещането за свързаност още по-силна. Чувам често родители да казват: „Приемам детето ми, но разберете, че ми е трудно.“ Съвсем естествено е, дори и в семейства, в които различната сексуална ориентация не е стигматизирана, да се срещат трудности и предизвикателства. Групата ще е от полза и за родителите, за които приемането на ЛГБТ детето им се струва невъзможно и далечно. Обичта към детето им преминава през разбирането, че трябва да го предпазят от всички трудности, които различната сексуална ориентация може евентуално да му донесе. В групата за подкрепа родителите ще могат да извървят един път заедно, без осъждане, с изслушване на другия, с разбиране на неговата гледна точка, но винаги с грижа към децата – пораснали или не.

Положителният ефект на групата се случва благодарение на себеразкриване – на емоции и на чувства; преодоляване на изолацията – чрез осъзнаване на членовете, че не са сами, че има и други със сходни проблеми; чрез споделяне на общ срам, стигма, в условия на равнопоставеност и липса на осъдителност. Примерът на членовете, които са осъществили положителна промяна в себе си и във връзката с детето си ще създаде усещането: „И аз мога да се справя“.

Ако искате да се включите в групата за подкрепа на родители на ЛГБТ хора, пишете ни на и ще се свържем с вас за повече подробности.

Автор: Анна Жукивская