fbpx

40 години СПИН епидемия – къде е прогресът?

TRUE COLORS
28.06.2021
GenerationArt: Илиян Гогов
13.07.2021

В навечерието на приемането на новата държавна програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции 2021-2025 от страна на Министерство на здравеопазването и Министерски съвет, фондация Сингъл Степ проведе национална кръгла маса в The Steps на тема „Елиминация на стигмата в ХИВ“, в партньорство с Angelini Pharma и Gilead Sciences.

През 2021 година отбелязваме 40 години СПИН епидемия в световен мащаб, което даде повод за кръглата маса. Проф. Радка Аргирова, вирусолог, направи преглед на развитието на тази първа епидемия на нашето поколение като очерта постиженията, но и предизвикателствата. Събитието постави фокус върху стигмата сред медицинските работници и разгледа механизмите, по които незнанието и предразсъдъците сред медиците прeчат на достъпа до здравни услуги на хората, живеещи с ХИВ (ХЖХ). Модератор на кръглата маса беше д-р Момчил Баев – мениджър на програмата за сексуално здраве и ХИВ на Сингъл Степ.

Доц. Мариета Симонова от ВМА представи влиянието на HCV стигмата върху постигането на глобални елиминационни цели на СЗО 2030, а Момчил Баев представи резултати от проучване сред студентите по медицина в България с поглед върху стигмата около ХИВ и пациентите, живеещи със заболяването. 103 студенти по медицина и специализанти от цялата страна участваха в допитването и резултатите показват интересни тенденции, които подробно разглеждаме в отделен материал. Попитахме бъдещите специалисти: „Вие лично чувствате ли се комфортно да работите с пациенти с ХИВ инфекция, независимо в коя медицинска специалност ще работите?“. Мнозинството (58%) отговарят положително, но една пета от всички (25%) споделят, че имат известни колебания. Всеки десети (10%) категорично не се чувстват комфортно да работят с такива пациенти, а 7% нямат все още мнение по въпроса.

Доц. Нина Янчева, ръководител на отделението по придобита имунна недостатъчност в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ и ръководител на Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в Медицински университет - София представи тема за ХИВ стигмата сред медицинските специалисти. В своето предтсавяне доц. Янчева обоснова тезата, че стигмата създава значителни бариери за хората с ХИВ при свързването с и задържането към медицинска грижа. Други данни, които специалистът представи показват, че стигмата от здравни специалисти води до неадекватни услуги за превенция на ХИВ при мъже, които правят секс с мъже (MSM) и инжекционно употребяващи наркотици в 60% от страните в Европа.

В представянето си доц. Янчева направи предложения за преодоляване на стигмата в здравните заведения: обучения на пациентите, живеещи с ХИВ, обучения на лекари, мед.сестри, зъболекари и друг здравен персонал - като болногледачи, частни грижи, административни работници; създаване и стандартизиране на образование и обучение на специалисти по услуги за преход между половете, което ще намали риска от ХИВ и други инфекции сред транс хората; намаляване на стигматизиращите текстове в законодателството в областта на здравеопазването.

Среща на пациентите с ХИВ със здравната система и „Освобождението“ U=U беше друга тема, разгледана по време на събитието от д-р Момчил Баев като той постави отворен въпрос защо все още не сме постигнали достатъчно в борбата със стигмата, след като концепцията U=U е известна от почти десетилетие. Той представи данни за това как в много държави, закони, дискриминиращи ЛГБТ+ хора и криминализиращи еднополови сексуални контакти още действат, което от своя страна е генератор на стигма и върху ХИВ. Други въпроси, които д-р Баев засегна в представянето си показаха как стигмата въздейства върху всички сфери на живот на ХЖХ, както и на всички нива на каскадата на ХИВ грижите, повлиявайки негативно и дългосрочно здравето на ХЖХ.

За да потвърди твърденията си, д-р Баев представи конкретни примери от практиката си в работата с ХЖХ, които са имали травматични сблъсъци със здравната система – случаи, в които пациенти са били унизително третирани в лечебни заведения и частни лаборатории, когато са се изследвали за ХИВ и са получили положителен резултат. Те са били гонени, обиждани и унижавани пред персонала на съответните лечебни заведения, а други са получавали мълчалив отказ за помощ или под друг предтекст са били пренасочвани да търсят здравни услуги другаде, както правят някои стоматолози.

Всички специалисти се обединиха около посланията на концепцията U=U (неоткриваем вирусен товар е равен на непредаваем вирус) и приемат, че това променя играта по няколко причини:

• Tрансформира социалния, сексуален и репродуктивен живот

• Разрушава HIV стигмата

• Намалява тревожността, свързана с тестване за ХИВ и стимулира ранното започване на лечение и придържането към АРТ

• Предоставя силен аргумент за общественото здраве за увеличаване на достъпа и премахване на бариерите пред лечението и грижите за ХЖХИВ

Финалната тема на събитието под формата на панелна дискусия засегна важния за всички въпрос за новата национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в България за периода 2021-2025, която се очаква да бъде приета от МС във втората половина на годината. Представител на Министерство на здравеопазването се включи в дебатите и потвърди, че скоро ще бъдат отстранени организационните проблеми пред осигуряването на диагностикуми за проследяване състоянието на ХЖХ. В панела се включиха Проф. Радка Аргирова, Доц. Нина Янчева, Доц. Ивайло Алексиев, доц. Михаил Околийски и Д-р Момчил Баев.

Участие взеха други лекари и учени, включително и от секторите за лечение на ХИВ в страната. Основните послания на панелистите бяха свързани с необходимостта от модернизация на дейностите в националната програма за ХИВ, подобряване на материално-техническата база на отделенията, както и специализирани обучения за студенти по медицина.