„Работа с пациенти с ХИВ инфекция в медицинската практика“

Моята история: “Аз съм момче”
30.03.2021
С епизод шест от втори сезон на нашия подкаст посрещаме деня на психолога
02.04.2021

Пациентите с ХИВ-инфекция ежедневно се сблъскават с дискриминация в системата на здравеопазване заради стигмата около заболяването и предразсъдъците сред здравните работници. Понякога пациентите дори получават отказ от здравно обслужване заради ХИВ статуса им, което е риск за живота им. За да се борим с тези предразсъдъци, проведохме поредица от уебинари за студентите от всички медицински университети у нас на тема „Работа с пациенти с ХИВ инфекция в медицинската практика“. Водещи бяха д-р Момчил Баев – мениджър на програмата за сексуално здраве и ХИВ на Фондация Сингъл Степ и проф. Радка Аргирова – вирусолог.

Фондация Сингъл Степ, Асоциацията на студентите по медицина в България (АСМБ) и нейните регионални организации си партнираха в тази успешна инициатва, за да достигнем до максимален брой студенти от медицинските университети. Домакин на онлайн събитието беше платформата MedicalNews. Проблемите на пациентите с ХИВ се простират отвъд тясно медицинската картина на заболяването, а ХИВ е колкото медицински, толкова и психо-социален проблем, който се нуждае от мултидисциплинарен подход. Събитията дадоха по-широк поглед на работата с тази група пациенти и предложи практически примери, които да са в полза на бъдещите медици.

Общият брой на студентите и специализантите от цялата страна, които са гледали събитието е 408 души, по равно са мъжете и жените сред тях. Доброволен въпросник за оценка на мнението и препоръки след събитията, попълниха 103 участници. Всички са на възраст между 19 и 28 години и заявяват, че знанията им са се обогатили след това представяне (95% от запитаните).

След края на всяко от събитията попитахме аудиторията: „Вие лично чувствате ли се комфортно да работите с пациенти с ХИВ инфекция, независимо в коя медицинска специалност ще работите?“. Мнозинството (58%) отговарят положително, но една пета от всички (25%) споделят, че имат известни колебания. Всеки десети (10%) категорично не се чувстват комфортно да работят с такива пациенти, а 7% нямат все още мнение по въпроса.

Малко над една трета (33%) от бъдещите медицински професионалисти смятат, че работата им с ХИВ-позитивни пациенти крие повече рискове за тях отколкото останалите пациенти. Не могат да преценят дали това е така около 15% от запитаните. Едва половината от запитаните (52%) не смятат, че пациентите с ХИВ носят по-голям риск от останалите.

Значително мнозинство от всички запитани (78%) смятат, че темата за ХИВ/СПИН не е достатъчно добре застъпена в медицинското образование у нас. Само 5% отговарят утвърдително.

Мнозинството от участниците (85%) смятат, че ще е полезно да има специално учебно пособие, посветено само на ХИВ/СПИН, което да се ползва в медицинските университети у нас.

В някои от „отворените“ въпроси, студентите имаха възможност да дадат свои препоръки какво може да се подобри в университетското им образование по тези теми. Някои от коментарите им са следните:

• Трябва да се работи върху нагласата на студентите-бъдещи лекари към заболяването и ХИВ-позитивните хора.

• Да има повече теми свързани с дискриминацията в страната.

• Да се представят повече случаи от практиката.

• Да бъдат предвидени достстъчен брой часове по темата.

• Да се включат повече подробности относно терапията и превенцията.

• Според мен би било добре да се утвърди отделна свободно-избираема дисциплина, която да е част от учебния курс.

• Липсва индивидулното засягане на темата ХИВ/СПИН , поне до 4. курс.

• Използвам момента да споделя, че не само темата за ХИВ/СПИН, но и много други инфекциозни заболявания не са добре застъпени нито в курсовете по микробиология, нито по имунология. Определено трябва да има актуализиране на учебниците по тези толкова интензивно развиващи се направления на медицината. Много от колегите разчитаме изцяло на английска литература, за да натрупаме знания, но фактът, че изпитите и колоквиумите са създадени по стари български учебници, ни принуждава да губим излишно време с тях, ако мога така да се изразя. Специално по тема ХИВ/СПИН – да, обучението е крайно недостатъчно и за съжаление в много млади колеги няма да се зароди разбиране и емпатия по темата, точно в тези години на изграждането ни като специалисти.

• Мисля че споделянето на диагнозата на пациента е ключов момент и може би трябва да се разгледа също толкова сериозно, колкото и цялата ХИВ/СПИН инфекция

• Съвременните терапии и възможности за предпазване от заразяване с ХИВ. Липсата на приемственост към LGBTQ+ представителите на обществеността. Механизмите, по които да се справим с пациенти заразени с ХИВ.

• Много неща липсват. Материалът е много остарял, неактуален към реалността.

Лектори: Момчил Баев, дм; доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията и
мениджър на програма „Сексуално здраве и ХИВ“ – Фондация Сингъл Степ; Проф. Радка Аргирова, дмн; Лекар-вирусолог; Клинична лаборатория на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДОПИТВАНЕТО ДО СТУДЕНТИТЕ: