fbpx

Корпоративен индекс за ЛГБТИ приобщаване – GDPR условия

Представихме CampOUT: идентичност и персона
26.10.2019
Представихме CampOUT: идентичност и персона в Пловдив
20.11.2019

GDPR условия

С тази форма Ви уведомяваме, че част от данните, които предоставяте във формата на Сингъл Степ за участие в Корпоративния индекс за ЛГБТИ приобщаване се класифицират като лични данни и като такива попадат под протекцията на Закона за личните данни и разпоредбата на ЕС - GDPR 2016/679. Предоставените лични данни ще се обработват вътрешно само за целите на Корпоративния индекс за ЛГБТИ приобщаване. Сингъл Степ поема отговорността да събира, използва и архивира данните, които Вие собственоръчно сте предоставил/а като гарантира тяхната безопасност и конфиденциалност.

Информираме Ви, че имате правото на достъп до копие от тези данни, да ги коригирате или да пожелаете изтриване или преустановяване на употребата им. След публикуването на индекса, Сингъл Степ ще архивира данните Ви в архив до една календарна година. В края на този период или при Ваше заявено желание за прекратяване на употребата на личните Ви данни, тази информация ще бъде изтрита и/или унищожена. Ако желаете да се възползвате от тези свои права или имате въпроси и/или притеснения, моля се свържете с нас.

В съгласие с тази форма, формално заявявам позволението си, личните данни, които съм предоставил/а да бъдат обработвани за целите на Корпоративния индекс за ЛГБТИ приобщаване на Сингъл Степ.