VentureOUT – GDPR условия

Кристина от Ambassador for a Day 2019 гостува на Сингъл Степ
09.03.2019
GenerationArt: Свилен Георгиев
02.04.2019

GDPR условия

С тази форма Ви уведомяваме, че част от данните, които предоставяте като използвате кариерните услуги на Сингъл Степ чрез VentureOUT се класифицират като лични данни и като такива попадат под протекцията на Закона за личните данни и разпоредбата на ЕС - GDPR 2016/679. Предоставените лични данни ще се обработват вътрешно само за целите на кариерните консултативни услуги, както и услуги за започване на трудови правоотношения с партньорски на Сингъл Степ работодатели. Сингъл Степ поема отговорността да събира, използва и архивира данните, които Вие собственоръчно сте предоставил/а като гарантира тяхната безопасност и конфиденциалност.

Информираме Ви, че имате правото на достъп до копие от тези данни, да ги коригирате или да пожелаете изтриване или преустановяване на употребата им. След като използването на услугите на Сингъл Степ приключи, Сингъл Степ ще архивира данните Ви в архив до една календарна година след края на услугите, с цел предоставяне на информация и бъдещи възможности, където Сингъл Степ може да Ви бъде от полза за кариерно развитие под формата на: предлагане на работно място, обучителни възможности, информация за изменения в Кодекса на труда и т.н. В края на този период или при Ваше заявено желание за прекратяване на употребата на личните Ви данни, тази информация ще бъде изтрита и/или унищожена. Ако желаете да се възползвате от тези свои права или имате въпроси и/или притеснения, моля се свържете с нас.

В съгласие с тази форма, формално заявявам позволението си, личните данни, които съм предоставил/а да бъдат обработвани за целите на консултантските услуги на Сингъл Степ и за търсенето на трудови правоотношения с партньорски работодатели на Сингъл Степ.