fbpx

Сираци отнети от приемен трансджендър родител в Русия

GenerationArt: Габриела Илиева
17.02.2021
GenerationArt: Весела Ненкова
07.03.2021

На 15 февруари 2021 г. Европейският съд по правата на човека комуникира рядка жалба, касаеща правото на транссексуален човек на семеен живот с приемните му деца (Жалба № 16206/19). Досега ЕСПЧ никога не е установявал нарушение на правото на семеен живот между транссексуални родители и техните небиологични деца. Назад в 1997 г. ЕСПЧ разгледа такова оплакване, но отсъди, че най-добрият интерес на детето е спазен и няма правонарушение - X, Y и Z с/у Обединеното кралство (Жалба № 21830/93).

Сега ЕСПЧ има шанса да преразгледа позицията си, а случаят Савиновских - шанса да бъде прецедент, разкриващ нарушение. Жалбоподателите се представляват от адв. Наташа Добрева, правен консултант на Сингъл Степ, и получават правна помощ от Международната правозащитна група „AGORA“, базирана в Москва, Русия.

Двете непълнолетни момчета К.К. и Д.Д. са руски граждани, родени с увреждания, от неизвестни бащи и наркозависими майки, лишени от родителски права. Жалбоподателката Савиновских, майка на 2 собствени биологични момчета, прибира К.К. и Д.Д. в дома си, след подписване на договор за приемна грижа със социалните власти. В хода на приемната грижа, Савиновских се разкрива като транссексуален мъж и социалните власти установяват, че тя е започнала да се идентифицира и представя като човек от мъжки пол и че се е подложила на операция по премахване на гърдите. Те прекратяват договора за приемна грижа, отнемат К.К. и Д.Д. от семейството и ги настаняват да живеят в болница.

Савиновских никога повече не вижда момчетата и бяга от страната, търсейки убежище в Испания. Прекратяването на договора за приемна грижа е потвърдено от националните съдилища, които установяват, че Савиновских „дълго време страда от психологическо разстройство“ и той има „диагноза транссексуализъм“, която „в Международната класификация на болестите № 10 се използва вместо психично заболяване ”. Съдиите постановяват, че „наличието на този психологически дефицит у ответника, според мнението на съда, представлява достатъчно основание за освобождаване на Ю. Савиновских от нейните отговорности на приемен родител“ и че „намерението й да поеме социалната роля, характерна за мъжкия пол, по своята същност противоречи на принципите на семейното право в нашата страна, на традициите и манталитета на нашето общество ”.

Според съдиите, тези обстоятелства са съществени, „тъй като влияят върху психологическото, духовното и моралното развитие на приемните деца“.

ЕСПЧ призна представителната власт на Савиновских по отношение на К.К. и Д. Д., въпреки формалното отнемане на настойническите му права от руските власти. В резултат на това, децата се явяват индивидуални жалбоподатели пред Съда, твърдейки нарушение на личното им право на семеен живот с приемен родител.

Пред ЕСПЧ Савиновских твърди, че при упражняване на правото си съгласно вътрешното законодателство той е бил дискриминиран въз основа на своята полова идентичност и преход. Случаят засяга въпроса как се оценява родителския капацитет на едно транссексуално лице. Руските съдилища коментираха „моралните и други лични качества“ на Савиновских и поставиха под въпрос неговата „женственост“. Неговата полова идентичност, оценена като вредна и неморална, и отклонението му от „принципите на семейното право в нашата страна, традициите и манталитета на нашето общество“, бяха основните причини, на които националните съдии базираха своето решение да го лишат от настойническите му права. Съдиите изрично се позоваха на неговата транссексуалност, предположиха влиянието на транссексуалността върху родителския му капацитет и тя беше централен фактор, водещ до решението да му се отнемат настойническите права. Въз основа на това Савиновских твърди, че е бил подложен на различно третиране, в сравнение с цисджендър родители.

По-нататък, той твърди, че различното третиране не е имало легална база във вътрешното право, нито разумно обяснение. Савиновских твърди, че автоматичното характеризиране на трансджендър родителите като такива без морални и лични ценности, без да се преценява задълбочено родителския им капацитет, връзката им с приемното дете и желанията на самото дете, е предубедено и дискриминационно.

Неправителствени организации могат да заявяват участие в това дело като трета страна, помагаща на жалбоподателите, като подадат молба до ЕСПЧ, не по-късно от 10 май 2021 г.