fbpx

Самоопределението е качество на живот

Мартина Апостолова – част от CampOUT
23.06.2020
Костадин Кръстев – Коко – част от CampOUT
26.06.2020

„Има ли по-важен въпрос от живота на човек?“

Следващия път, като пиша жалба от името на транс човек, ще бъде за правото на живот. Да уважаваш самоопределението на човек означава да уважаваш личния му живот, но за транс хората то е нещо повече – качество на живот. Водила съм над 10 дела за признаване на пола в България и продължавам да чувам коментара: „Няма ли по-важни проблеми от това!?“ На който аз отговарям: „Има ли по-важен въпрос от живота на човек?“ За транс хората, които са се обърнали към мен, признаването на пола им е въпрос на живот и смърт. Всички те са мислили за самоубийство в даден етап от живота си и съществуване под определител, който им е даден изкуствено при раждането, просто не е живот за тях.

Но за момента, правата на транс хората се разглеждат от Европейския съд по правата на човека в Страсбург като „право на уважение към личния живот“. Този съд многократно е казвал, че, първо, правото на човек сам да определи психичния си пол е real thing и, второ, то надделява над публичния интерес и не застрашава правата на другите граждани в обществото. От това следват важни за юристите последици като, например, приемане на закон за признаване на пола или уеднаквяване на практиката на националните съдии с тази на Европейски съд. Без натиск от международна институция, тези промени просто няма да се случат, особено в държави от бившия социалистически блок.

По отношения на България, този натиск идва на 9 юли 2020 г. Тогава Европейски съд по правата на човека ще обяви първото си решение срещу България по транс-дело. Жалбоподателят е транс-мъж от Стара Загора, когото представлявам и който не успя да убеди старозагорските съдии, че притежава реално и защитимо право на самоопределение по пол. След като загуби на всички инстанции у нас, през 2016г подаде жалба в Страсбург. Оплакването му там е, първо, че нямаме закон за признаване на пол на транссексуални лица и, второ, че по неговото дело съдиите незаконно му изискаха да се подложи на операция на половите органи. Миналата година, дело със същите оплаквания беше спечелено в Европейски съд срещу Македония. Няма причина сега съдът да се отклони от утвърдената си практика.

Следвайте страницата ни за резултатите от делото и за коментара на Наташа как решението ще повлияе бъдещите транс дела в България.