fbpx

Стартира проучването за качество на живот на транс и небинарни хора в България

GenerationArt: Лиана Георги
02.05.2022
GenerationArt: Таня Илиева
10.05.2022

Онлайн въпросникът, с който фондация Сингъл Степ провежда количествено проучване за качеството на живот на транс и небинарните хора в България, с фокус какъв е техният достъп до пазара на труда и медицински услуги, вече е отворен за попълване:

ВЪПРОСНИКА МОЖЕ ДА ОТКРИЕШ ТУК.

Той включва въпроси, свързани с пазара на труда в България, достъпа до медицински услуги (както свързани с прехода, така и независимо от него) и как всички тези фактори влияят на качеството на живот. Очаква се проучването да спомогне за по-добрата информираност относно проблемите на заетостта, медицинската грижа и благосъстоянието на транс и небинарните хора в България и да помогне на обществото в по-широк план да разбере значителните пречки, с които се сблъскват повечето от тях.

Тъй като проучването ни цели събиране на данни за опита на транс и небинарните хора в България, за нас е важно в него да се включат само те. Именно заради това проучването започва с въпроса дали участникът се идентифицира като "транс" или “небинарен” и дали живее в България. Ако бъде избран отговор "не", проучването приключва.

Въпросите в анкетата се базират на съществуващи международни изследвания на преживяванията на транс хората. Въпросите са консултирани от фокус група, съставена от транс активисти, транс застъпници, специалисти по човешки ресурси, медицинско лице и други заинтересовани страни.

Проучването е разработено от Фондация Сингъл Степ, като част от изследователския проект CoAct. Данните ще се използват за научна дейност и застъпническа работа пред различни съсловия, организации и институции. Те са напълно анонимни и ще бъдат възпроизвеждани единствено в обобщен вид, така че не е възможно да бъдат свързани с конкретни лица.