fbpx

Обучение на тема “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност” в град Враца

Обучение на тема “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност” в град Плевен
23.05.2022
Яница Атанасова – вторият ментор в CampOUT 2022
26.05.2022

На 20 май се проведе поредното успешно безплатно обучение за социални работници “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност” - този път в град Враца.

По време на обучението се срещнахме с близо 20 души от различни професионални направления в областта на социалните услуги. Теоретичното обучение засегна ключови въпроси, свързани със спецификата в работата с ЛГБТИ младежи, и позволи да се обсъдят разнообразни казуси, свързани с темата.

Благодарни сме на експертизата на Анна Жукивская, психолог и координатор на програмата ни за "Психологическа подкрепа", както и на активното участие на присъстващите.
 
 

Обучението е част от тригодишния проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Цялата отговорност за съдържанието на тази рубрика се носи от фондация „Сингъл Степ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.