fbpx

Обучение на тема “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност” в град Велико Търново

Яница Атанасова – вторият ментор в CampOUT 2022
26.05.2022
Обучение на тема “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност” в град Перник
14.06.2022

На 6 юни посетихме Велико Търново, за да проведем безплатното ни обучение за социални работници “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност”.

Обучението привлече почти 20 професионалисти от разнообразни направления - социални работници, психолози, преподаватели. Към нас се присъедини и Иванина Анчева, психолог от мрежата на Фондация Сингъл Степ за Велико Търново. По време на обучението бяха дадени подробни насоки за подкрепа на ЛГБТИ младежи и бяха обсъдени множество случаи от професионалната практика на присъстващите.

Благодарни сме на експертизата на Анна Жукивская, психолог и координатор на програмата ни за "Психологическа подкрепа", както и на активното участие на всички гости на обучението.

 
 

Обучението е част от тригодишния проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Цялата отговорност за съдържанието на тази рубрика се носи от фондация „Сингъл Степ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.