fbpx

Обучение на тема “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност” в град Стара Загора

The Steps с представяне в новата платформа Medical Space
16.09.2022
SUBLIME | Изложба на Вера Гоцева – Ломовера
27.09.2022

На 19 септември се проведе предпоследното ни безплатно обучение за социални работници “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност” - този път в град Стара Загора.

По време на обучението се срещнахме с близо 15 души от различни професионални направления в областта на социалните услуги. Теоретичното обучение засегна ключови въпроси, свързани със спецификата в работата с ЛГБТИ младежи, и създаде поле за разнообразни дискусии между участниците.

Благодарни сме на експертизата на Анна Жукивская, психолог и координатор на програмата ни за "Психологическа подкрепа", на Нели Цветкова, психолог и водещ на групата за психологическа подкрепа на фондация Сингъл Степ, както и на активното участие на присъстващите.


Обучението е част от тригодишния проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Цялата отговорност за съдържанието на тази рубрика се носи от фондация „Сингъл Степ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.