fbpx

Обучение на тема “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност” в град Перник

Обучение на тема “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност” в град Велико Търново
13.06.2022
GenerationArt: Нура Ал Кадри
17.06.2022

На 8 юни гостувахме в Перник, за да проведем безплатното ни обучение за социални работници “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност” пред екипа на фондация П.У.Л.С.

Към нас се присъединиха професионалисти от различни направления в социална работа, работещи във фондация П.У.Л.С. По време на обучението бяха дадени подробни насоки за подкрепа на ЛГБТИ младежи и семействата им. Въпреки тесния кръг на присъстващите, бяха проведени много смислени дискусии за особеностите в подкрепящата работа с ЛГБТИ хора.

Благодарни сме на експертизата на Анна Жукивская, психолог и координатор на програмата ни за "Психологическа подкрепа", както и за гостоприемството на нашите домакини от фондация П.У.Л.С.


Обучението е част от тригодишния проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Цялата отговорност за съдържанието на тази рубрика се носи от фондация „Сингъл Степ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.