Обучението на тема “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност”

Step Forward MURAL ART OPEN CALL
23.06.2021
TRUE COLORS
28.06.2021

Обучението на тема “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност”, което проведохме на 25.06 в град Бургас премина повече от успешно.

На обучението присъстваха над 20 професионалисти и повече от 2 часа обсъждаха с нас множество казуси, свързани с темата.

Това беше една голяма крачка в правилната посока и сме благодарни на експертизата на Анна Жукивская, психолог и координатор на програмата ни за "Психологическа подкрепа" както и за интереса на всички участници.


Обучението е част от тригодишния проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Цялата отговорност за съдържанието на тази рубрика се носи от фондация „Сингъл Степ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.