fbpx

SUBLIME | Изложба на Вера Гоцева – Ломовера

Обучение на тема “Професионални критерии и насоки за подкрепа на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност” в град Стара Загора
22.09.2022
GenerationArt: Viá T. Nam
29.09.2022

Фондация Сингъл Степ с удоволствие ви кани да посетите "Sublime" - самостоятелна изложба на Вера Гоцева - Ломовера.

Заповядайте в общностното пространство The Steps между 3 и 11 октомври, за да разгледате най-новите фотографии на Ломовера.

Sublime e фотографска серия, изследваща меланхолията, изолацията и възможността за свързване. Уединението на анонимни човешки фигури в анонимна среда. В нея интимността е изцяло съсредоточена в жената и начина, по който тя седи в пространството. Тихи стаи, уловили въпросите зад един запечатан момент: кои са тези жени, каква е тяхната история, какво са правили досега и какво ще правят след малко.

Кадрите в изложбата са само част от цялата серия Sublime, която продължава да бъде снимана и в момента.

Повече за творчеството на Ломовера вижте на сайта.


Изложбата е част от тригодишния проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Цялата отговорност за съдържанието на тази рубрика се носи от фондация „Сингъл Степ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.