Статии в програма “Сексуално здраве и ХИВ”

Статии в програма "Сексуално здраве и ХИВ"

28.05.2020

„Обичам това, че съм гей и обичам нашите постижения”

Днес наследството на Лари Креймър продължава да живее и ще въздейства на поколения след нас.
16.05.2020

„ХИВ – помним, действаме, продължаваме”

„Искам да изкрещя къде беше всичко това, когато моите приятели умираха!?“
27.03.2020

Общностите в центъра на нашите грижи ХИВ и COVID-19

Въпреки че хората с ХИВ, които са на лечение с нормален брой CD4 Т-клетки и потиснат вирусен товар, може да не са с повишен риск от сериозно заболяване, много хора с ХИВ имат други състояния, които увеличават риска им.
06.08.2018

Европейската комисия издаде документ за борба с ХИВ/СПИН, хепатити и туберкулоза

04.02.2018

Ново устройство в ХИВ терапията

04.02.2018

Оптимизиране на изписването на лекарства за ХИВ-позитивните