Докладът “Нагласи към ЛГБТИ учениците в българските училища” в медиите

nitrous oxide supplements pomegranate erectile dysfunction gmc health food stores do penile extenders work

Сексуалното здраве и ХИВ в контекста на пандемия от COVID-19
15.03.2020
Сингъл Степ стартира свой собствен подкаст
25.03.2020

Докладът "Нагласи към ЛГБТИ учениците в българските училища" в медиите

На 6-ти март фондация „Сингъл Степ“ и фондация “Ресурсен център Билитис” представихме доклада “Нагласи към ЛГБТИ учениците в българските училища”, който е изготвен въз основа на национално проучване, проведено за учебната 2017/2018. Докладът предизвика широк отзвук в медийното пространство.


Пълен списък може да видите тук:

Нова телевизия

Huge.bg

Майко Мила

Дарик Радио

bTV

Национална мрежа за децата

Българска национална телевизия

bTV новините

Свободна Европа

Събитието бе част от тригодишния проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Цялата отговорност за съдържанието на този текст се носи от фондация „Сингъл Степ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.