fbpx

Докладът “Нагласи към ЛГБТИ учениците в българските училища” в медиите

Сексуалното здраве и ХИВ в контекста на пандемия от COVID-19
15.03.2020
Сингъл Степ стартира свой собствен подкаст
25.03.2020

Докладът "Нагласи към ЛГБТИ учениците в българските училища" в медиите

На 6-ти март фондация „Сингъл Степ“ и фондация “Ресурсен център Билитис” представихме доклада “Нагласи към ЛГБТИ учениците в българските училища”, който е изготвен въз основа на национално проучване, проведено за учебната 2017/2018. Докладът предизвика широк отзвук в медийното пространство.


Пълен списък може да видите тук:

Събитието бе част от тригодишния проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Цялата отговорност за съдържанието на този текст се носи от фондация „Сингъл Степ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.