Дефиницията на пола трябва да запазва човешки животи, а не да печели гласове

Общото между здравната каса на Германия и един съдия от Севлиево
22.03.2021
Вихрен Георгиев е първият гост-лектор в Digital Indie lab
29.03.2021

През изминалата седмица отново се разрази публичен дебат по повод поисканото от Върховния касационен съд (ВКС) дефиниране на пола. Политически сили се опитват да употребят повода предизборно, но тогава, когато говорим за реални човешки съдби, е редно да погледнем въпроса през опита на експерти и професионалисти.

Част от въпросите, отправени от Гражданската колегия на ВКС към Конституционния съд (КС), са: Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо или социално изражение, различно от биологичното? Има ли предимство правото на личен живот, така както го определят Хартата на основните права в ЕС и Европейската конвенция за правата на човека, пред това обяснение? Поводът за тези въпроси са противоречива съдебна практика по дела, заведени от транс хора.

Фондация Сингъл Степ, като организация, която защитава правото на достоен живот на всеки ЛГБТИ човек, смятаме, че в настоящата предизборна ситуация този дебат бе моментално превърнат в политически разговор, което е недопустимо. Това носи огромен риск публичният натиск да доведе до чисто юридическа дефиниция по един комплексен въпрос. Настояваме ВКС да обхване препоръките на експерти от областта на медицината, психотерапията, психиатрията и т.н. и да чуе гласа на самата транс общност.

Предистория

През 2018 КС на практика заличи медицинската истина за транс хората и основното им право на самоопределение, като отрече съществуването на психологически пол – в националното ни право. Тогава КС отказа да приеме самото съществуване на транс хора в България и разпространи пагубна за техните животи практика. Чрез едно изкуствено, абстрактно и откъснато от реалността анализиране какво обозначават българските актове за раждане, съдиите с лека ръка заличиха една цяла малцинствена общност в държавата.

Конституционното решение от 2018 беше произнесено, без да се коментира натрупаната през последните 30 години съдебна практика по дела за признаване на пол. Нещо повече, решението беше произнесено без никакъв коментар дали вече приключилите дела са нарушили нечие чуждо право, повлияли са негативно на трети страни, застрашили са даден обществен интерес и т.н.

Баланс между личния живот и обществения интерес

В момента, при предстоящото ново конституционно дело, най-големият риск е този едностранчив и повърхностен подход да се повтори. Вносителите на искането подсказват на КС използването на интердисциплинарен подход за дефиниране на понятието "пол", който включва познания от международното право по права на човека, познания от медицината – психиатрия, ендокринология и др. и най-вече – сериозно задълбочаване в принципа за пропорционалност. Това означава, че дефиницията за "пол" не може да се "измисли" изолирано, а трябва да мине през отговор на въпроса: Какъв е справедливият баланс между индивидуалното право на уважение към личния живот на отделен гражданин и защитата на обществения интерес, като се идентифицира има ли застрашен такъв изобщо?

Митове

Информацията, че полът се сменя чрез декларация, е фалшива. Полът се сменя с разрешение от съд, на базата на представени доказателства за полова дисфория и след задължително интервю с психиатър, а в повечето случаи лицата, които сменят пола си, работят продължително и с психолози, психотерапевти и други медицински специалисти.

Отричането на явлението транссексуалност е противопоставяне на науката, включително и медицината. Това противопоставяне у нас пречи за предоставянето на качествени здравни услуги на транс хората, които просто имат нужда от медицински грижи, за да синхронизират анатомичния с психичния си пол.

Разминаването между биологичния пол от една страна и съзнанието за полова принадлежност и полова роля от друга страна, в никакъв случай не се разглеждат като разстройство на съзнанието или личността. Това е така и в българската медицинска практика, колкото и да е тясна тя. Научно обоснованите факти показват, че вътрешното усещане за пол, различен от биологичния е необратимо. Важно е да отбележим, че в Международната класификация на болестите, транссексуалността е изключена от раздел "Умствени и поведенчески разстройства".

Живи личности, не само юридически казус

Отвъд приведените медицински и правни факти, не бива да забравяме, че зад определението "транс човек" стои жива личност, с право на достоен и качествен живот. Противоречието между пола, определен при раждане, и половата идентичност на транс човек е един от основните източници на реална и болезнено изразена, в различни степени, непоносимост към физическото тяло (полова дисфория). Това усещане на непоносимост би могло да доведе до влошено психично състояние и дори до самоубийствени нагласи. Факторите, които допълнително и основно вредят на транс човека, са свързани с неприемане на половата идентичност от близките им хора, от заобикалящата среда, от формиране на предразсъдъци и стереотипни нагласи към различните, от стигматизиращи и патологизиращи нагласи на обществото, от системни послания от "експерти" и политици, засилващи езика на омраза. Тези отровни елементи от средата, в която живеят транс хората, може да допринесат за дълбокото им страдание, депресия, рискови поведения, дори самоубийства. Със заличаването на възможността транс хората да преминат през този така жизнено необходим процес към интегриране на половата идентичност и юридическото съществуване, се заличават животи. Факт, който всички ние като професионалисти, които работят с транс хора в България, виждаме и преживяваме в практиката си всеки ден.

Идентичност и човешко право

Юридическото признаване на пола по съдебен ред не е просто лична прищявка, а част от транс прехода и задължителна част от интеграцията на транс човека в обществото с неговата истинска идентичност. Без съдебно дело и промяна на личните данни, преходът не е завършен. Документът за самоличност е "входът", "пропускът" в обществото, а изолацията от обществото причинява страдание – нещо, в което всеки човек се убеди през последната година.

В заключение искаме да заявим, че самоопределението по пол е основно човешко право и медицински факт – правата на транс хората да определят своя пол не отнемат ничие друго право, каквото и да е то. Смятаме, че сега е моментът КС да уважи правото на достоен живот на всички транс хора в България, като включи в процеса за дефиниране на пола становища от специалисти, които работят ежедневно с тази група и познават отблизо проблемите, с които те се сблъскват и решенията, от които имат нужда.