Момчил Баев говори на Международната ХИВ конференция в Мексико

БНР: Преди да пуснем при нас любовта
06.08.2019
Иван Димов в предаването “120 минути” на бТВ
22.08.2019

10th IAS Conference on HIV Science (IAS 2019), Mexico City, Mexico Photo shows Momchil Baev speaking at the press conference. Photo ©International AIDS Society/Jordi Ruiz Cirera

Момчил Баев представи Сингъл Степ и #endHIVbg инициативата

Повече от 5000 души от 140 държави се събраха в Мексико Сити през юли 2019 за откриването на 10-тата Международна конференция за ХИВ, в която глобални експерти призоваха за спешни мерки по повод здравните нужди на милиони хора, засегнати от хуманитарни кризи.

Експерти се опитваха да отговорят на въпроса "В криза ли е световният отговор срещу ХИВ?" Те се фокусираха върху предизвикателствата, свързани със стартирането на универсално здравеопазване, включително ХИВ услуги, за всички хора. Те варират от миграция през конфликти до трудности да се достигнат специфични групи, включително жени и момичета, както и хора, инжектиращи наркотици.

Повече от 135 милиона души по целия свят се нуждаят от хуманитарна помощ най-вече заради конфликти, а природните бедствия са причина за нуждата от спешна помощ.

Въпреки някои успехи на програмите за разпостраняване на стерилни игли в Източна Европа, достъпът до програми за намаляване на вредите в региона остава нисък и епидемията все още е концентрирана сред венозно употребяващите наркотици.

"Имаме науката и технологията, от която се нуждаем, за да адресираме епидемията и вече е крайно време да елиминираме стигмата и дискриминацията, за да стигнем до всички хора", каза Момчил Баев, мениджърът на програма Сексуално здраве към Сингъл Степ. "Източна Европа и Централна Азия са единствените региони, в които нивата на нови ХИВ инфекции са във възход, като само Русия допринася с около 100 000 нови инфекции всяка година. За да се обърне тази тенденция, имаме нужда от интервенции, които адресират нуждите на най-уязвимите от ХИВ. А с оттеглянето на Глобалния фонд от някои Източноевропейски държави, съществуването на общностни организации, които да са активни и да водят борбата с ХИВ, е изключително важно."