fbpx

Специализирана помощ за пациенти с ХИВ/СПИН

Позитивните новини на телевизия “Европа”
29.11.2017
Моята история: доброволецът
05.12.2017

Специализирана медицинска помощ за пациенти с ХИВ/СПИН

гр. София: СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" 17, тел.: (02) 9023 732; (02) 9023 733
д-р Нина Янчева - Началник на Отделението за придобита имунна недостатъчност
www.sbalipb.bg

гр. Пловдив: УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, Клиника по инфекциозни болести, Пловдив 4002, бул. Пещерско шосе 66, тел.: (032) 602 746
проф. д-р Марияна Стойчева-Въртигова, д.м.н. - началник на инфекциозна клиника в УМБАЛ "Св. Георги"
www.unihosp.com

гр. Варна: УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД, Клиника по инфекциозни болести, Варна 9000, ул. Цар Освободител 100 - Специализиран
сектор за лечение на ХИВ/СПИН
д-р Даниела Николова - специалист по инфекциозни болести, тел: (052) 978 703
www.svetamarina.com

гр. Плевен: УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД, Клиника по инфекциозни болести, Плевен 5800, бул. Георги Кочев 8А,
тел.: (064) 886 439; (064) 886 415
проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м., Началник на Клиника по Инфекциозни болести
www.umbalpleven.com

гр. Стара Загора: МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, Клиника по инфекциозни болест, Стара Загора 6000,
ул. Генерал Столетов, тел.: (042) 698 420
доц. д-р Лилия Петкова, д.м., Ръководител на Клиниката по инфекциозни болести
www.umbal-kirkovich.org