Живот с ХИВ и лечение в България

Как се променя животът след диагнозата и къде да потърсиш лечение за ХИВ


Несъмнено диагнозата ХИВ е шок за повечето хора, независимо дали са я очаквали или не. Добрата новина е, че ХИВ отдавна не е смъртна присъда, а напротив – хронично заболяване като всяко друго такова. Въпреки това, в първите дни и месеци след диагнозата, новите пациенти имат нужда от подкрепа за справяне с новото състояние. Животът след диагнозата несъмнено се променя, но тези промени не са толкова драстични и в дългосрочен план няма да дадат твърде голямо отражение на ежедневието.

Новото здравословно състояние ще наложи малко повече грижи за личното здраве и малко повече внимание при сексуалните контакти, но ХИВ в никакъв случай не изключва секса.


Ако наскоро си научил, че си ХИВ позитивен и имаш нужда от помощ, за да се справиш със системата на здравеопазване, се свържи с нас за помощ.

За момента не съществува напълно излекуване на ХИВ, но с правилното лечение и медицински грижи, ХИВ може да се контролира. Терапията, която се използва за лечение на ХИВ, се нарича антиретровирусна терапия или АРТ. Ако се приема по правилния начин, всеки ден, тя може драстично да удължи живота на хората с ХИВ, да ги поддържа здрави и значително да намали шансовете за предаване на вируса на други хора. Днес, човек, който е диагностициран с ХИВ, започнал е лечение възможно най-скоро и се придържа към него, може да живее толкова дълго, колкото някой, който не е заразен с ХИВ.

Антиретровирусната терапия, която е достъпна в България е същата като в останалите европейски държави. Тук тя се предоставя безплатно на пациентите и се плаща от Министерство на здравеопазването.


Защо е важно да започнеш лечение за ХИВ?


Медицинските изследвания доказаха, че колкото по-рано човек започне лечение, толкова по-добре за дългосрочното му здраве. По този начин:

  • предпазват се останалите системи в тялото
  • намаляват се уврежданията върху неврокогнитивните способности
  • няма шанс вирусът да се предаде на сексуалните партньори.

Вече безспорно е доказано, че хората, които приемат АРТ имат неоткриваем вирусен товар (количеството на вируса в тялото е толкова ниско, че не може да бъде засечено), което означава, че те не могат да предават вируса на своите (сексуални) партньори дори да не ползват презерватив. Тази теория стана световно известна под името U=U (Undetectable = Untransmittable).


Психо-социална и емоционална подкрепа

Ако имаш нужда да поговориш със специалист по темата и не можеш да споделиш с близките и партньорите си, ние сме на разположение на е-мейл: и телефон: 0886 74 65 60.

Клиники за лечение на ХИВ в България

У нас съществуват пет специализирани отделения за лечение на ХИВ към университетски болници в София, Варна, Пловдив, Стара Загора и Плевен.

гр. София: СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, 
адрес: София 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" 17, тел.: (02) 9023 732 (лекари); (02) 9023 733 (мед.сестри)
д-р Нина Янчева - Началник на Отделението за придобита имунна недостатъчност
гр. Пловдив: УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, Клиника по инфекциозни болести, Пловдив 4002, бул. Пещерско шосе 66, тел.: (032) 602 746; (032)602 989
проф. д-р Марияна Стойчева-Въртигова, д.м.н. - началник на клиника по инфекциозни болести в УМБАЛ "Св. Георги"
гр. Варна: УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД, Клиника по инфекциозни болести 
адрес: Варна 9000, ул. Цар Освободител 100 – Специализиран сектор за лечение на ХИВ/СПИН, разположен в двора на МБАЛ Св. Анна (Окръжна болница). 
д-р Минас Козмидис – Отделение по придобита имунна недостатъчност в Първа клиника по инфекциозни болести, тел: (052) 978 703
гр. Плевен: УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД, Клиника по инфекциозни болести
Плевен 5800, бул. Георги Кочев 8А, тел.: (064) 886 439; (064) 886 415; (064) 886 411; 
проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м., Началник на Клиника по инфекциозни болести
гр. Стара Загора: МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, Клиника по инфекциозни болести
Стара Загора 6000, ул. Генерал Столетов, тел.: (042) 698 420
проф. д-р Лилия Пекова, д.м., Началник на Клиниката по инфекциозни болести