fbpx

Ключова победа за транс хората в България

„Добре дошли в Чечня“ – разговор на живо със създателите на филма
25.11.2020
Огромно признание за инициативата ни #endHIVbg от Световната Здравна Организация
09.12.2020

Адв. Наташа Добрева спечели дело за признаване на пола на транс родител.

Решението на съда е окончателно и Общината е задължена да го изпълни. Това означава, че тя трябва да издаде нов акт за раждане на родителя. Но това означава също, че тя трябва да издаде нов акт за раждане на детето, в който да бъдат отразени двама родители от един и същи пол. Това може да стане възможно и без законодателна промяна.

В Закона за гражданската регистрация пише общо, че в акта за раждане се посочват „родителите“, като няма изискване да се посочва техния пол. За да се изпълни това ново съдебно решение, трябва да се намеси само МРРБ – то одобрява образците на актовете за раждане в България. Нужни са елементарни промени в една наредба, издавана от МРРБ, за да се гарантира правото на наследяване на децата на транс родителите. И за да може от българските актове за раждане да отпаднат сега съществуващите, думи „майка“ и „баща“.