fbpx

Общото между здравната каса на Германия и един съдия от Севлиево

Борал Шен е четвъртият ментор в Digital Indie Lab
18.03.2021
Дефиницията на пола трябва да запазва човешки животи, а не да печели гласове
26.03.2021

Свободното движение на хора и услуги в Европейския съюз прави Европа още по-малка, като принуждава лекар от Франкфурт и съдия от Севлиево да работят заедно в общ интерес на един български гражданин.

Даниела Иванова е транс жена, родена в гр. Севлиево през 1965г. Тя осъзнава половата си идентичност в неблагоприятния период на комунистическия режим и всичките й опити да търси лекарско съдействие за психологическия дискомфорт, който изпитва, завършват с хоспитализиране в психиатрично отделение и предписване на лекарства за халюцинации.

Още през 1992г, тя се консултира с хирурзи от местната болница относно желанието си да се подложи на коригираща пола операция, но тогава никой лекар няма нужните познания да й постави диагнозата „транссексуалност“. През 2009г Даниела Иванова емигрира в Германия, където трайно започва да се представя като жена, а през 2018г местните власти й издават документ за самоличност, съдържащ тези имена и нейното самоопределение по пол „жена“. През 2017г, с подкрепата на неправителствената организация „KISS” Даниела започва своя официален преход, следвайки стъпките на немската клинична пътека за транс лица. А тя е ясно уредена и утъпкана, като включва интердисциплинарно наблюдение и терапевтиране на пациента от психиатър, ендокринолог, логопед и хирург, със съпътсващата подкрепа на личния терапевт от „KISS”.

През 2019г Даниела започва терапевтични сесии с психиатър, който потвърждава диагнозата й - „трансидентичност на биологичен мъж към жена“. Той вижда индикация за започване на феминизираща хормонална терапия и й издава съответно направление за това, което да послужи пред ендокринолог.

Ендокринологът назначава лабораторни изследвания и предписва рецепта за лепенки естрадиол, както и допълнително лекарство за намаляване на мъжките хормони – спиронолактон, след подписване на информирано съгласие за „необратимостта на възникващите промени и възникването на невъзвратима инфертилност“. Междувременно, продължава наблюдението от психиатъра, който издава препоръка за лазерна епилация на лицето и няколко такива процедури са поети от Здравната каса. В средата на 2020г, психиатърът потвърждава, че „досега използваните лечения са довели до значително психическо стабилизиране“ и препоръчва по-нататъшно телесно изравняване, чрез изравняваща пола операция и хирургическа корекция на гласовия регистър и на ларинкса.

Според психиатъра, те „са необходима предпоставка, за да се запази постигнатото и животът й като жена да получи нова и сигурна перспектива“. На 29.07.2020г немската Здравна каса издава на Даниела разрешение за извършване на изравняваща пола операция за сметка на държавния бюджет. Разрешението е с валидност 2 години, а самата операция може да се насрочи едва след издадено съдебно решение за признаване на пола по юридически път.

В онзи момент, Даниела предприема и тази следваща стъпка от прехода си, но тя не може да се извърши в Германия. Тъй като актът й за раждане е издаден от Община Севлиево, пак същата община трябва да бъде задължена да издаде нов, със сменени лични данни. Съгласно регистрирания й постоянен адрес, Даниела образува делото си в Районен съд Севлиево, който обслужва град с население 24 000 души и разполага с 4 съдии, които никога не са се сблъсквали с казус за полова идентичност. Пред съда, Даниела представи обилна медицинска документация, издадена от немските лекари, преведена на български. Тя, обаче, не се стори достатъчна на съдия Христо Христов. Той постанови, че „сравнително краткотрайния период от около три години“ не е индикация за сериозното и непоколебимо желание на Даниела да живее като жена и при това положение „е безпредметно обсъждане на другата предпоставка – медицинския критерий“ (диагнозата трансидентичност). В допълнение, съдията се позова на злополучното решение на Конституционния съд върху съвместимостта на Истанбулската Конвенция с нашето право и постанови, че българският акт за раждане не отразява психологическия пол.

Даниела Иванова не можа да създаде прецедент в гр. Севлиево, но ще създаде прецедент пред Здравната каса на Германия, която ще трябва да удължи валидността на разрешението й за операция. Делото се качва на втора инстанция в Окръжен съд Габрово и едва ли ще приключи с окончателно решение до юли 2022г. Даниела не разбира как в Германия властите й издават лична карта с желаните от нея данни за 2 седмици, а в България за същото нещо са нужни години и поредица от откази.

За пореден път, тя е разочарована от отношението към нея от собствените й съграждани, които сякаш още живеят в споменатия комунистически период.

Текст от адвокат Наташа Добрева, правен консултант във фондация Сингъл Степ и пълномощник по делото.

Общото между здравната каса на Германия и един съдия от Севлиево