fbpx

Правни казуси

Моята история: доброволците от САЩ (видео)
28.08.2018
Харесай си нещо от нашия нов мърч
31.08.2018

Правни казуси на адвокат Наташа Добрева

ЕСПЧ ще анализира решението на Конституционния съд за социалния пол в решението си по делото Я. Т. с/у България

Адвокат Наташа Добрева, представител на жалбоподателя по висящото дело в ЕСПЧ Я.Т. с/у България, подаде допълнително становище, в което обърна вниманието на ЕСПЧ към най-новото решение на Конституционния съд относно понятието „социален пол“ (gender). Като моли то да се включи в анализа на ЕСПЧ в бъдещото му решението по делото, адв. Добрева цитира следните тревожни мотиви на Конституционния съд, които директно засягат правата на транссексуални лица в България:

„[П]онятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния, както е предвидено в Конвенцията. ... Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията.“

Според адв. Добрева, това решение ще повлече съществени, негативни правни последици върху правата на транссексуалните лица в България. По аргумент от чл. 280, ал. 1, т. 2 от ГПК, на съдиите се налага да съобразяват решенията си с актовете на Конституционния съд, в противен случай, те подлежат на отмяна от Върховния касационен съд. Следователно, новото решение представлява законна предпоставка за бъдеща вълна от системни откази на молби за смяна на пола, с мотива, че самоопределението и социалната роля не могат да се разглеждат отделно от физическите белези на човек, в какъвто смисъл се произнесоха мнозинството от конституционните съдии.

Решението на Конституционния съд прегради, също така, очакванията, че в резултат на едно позитивно решение на ЕСПЧ по Я.Т. с/у България, за българското правителство ще възникне ангажимент да приеме закон за смяна на пола, в съответствие с международното право. Според нашата Конституция, международното право има предимство пред вътрешните закони, но Конституцията има предимство пред международното право, „[o]братната теза може да доведе до неблагоприятен резултат - парализиране на конституционни разпоредби от международна норма, която не е в съответствие с тях.“ ( Решение № 4 от 1.04.1999 г. на КС на РБ по к.д. № 31/1998 г.)

Напомняме, че жалбата на Я.Т. беше подадена в ЕСПЧ на 12 юли 2016г, с оплакване от нарушено право на уважение към личния живот, поради отказ на Окръжен съд Стара Загора да уважи молба за смяна на пол. Това е първата жалба срещу България подадена от транссексуално лице и тя привлече вниманието на 2 български и 2 чуждестранни неправителствени организации, които поискаха от ЕСПЧ да се включат със становища в подкрепа на жалбоподателя. През м. юни 2017г бяха разменени последните становища между всички страни по делото и оттогава се чака решението на Съда.

София, 22 август 2018