Правни казуси

Моята история: доброволците от САЩ (видео)
август 28, 2018
Харесай си нещо от нашия нов мърч
август 31, 2018

Правни казуси на адвокат Наташа Добрева

ЕСПЧ ще анализира решението на Конституционния съд за социалния пол в решението си по делото Я. Т. с/у България

Адвокат Наташа Добрева, представител на жалбоподателя по висящото дело в ЕСПЧ Я.Т. с/у България, подаде допълнително становище, в което обърна вниманието на ЕСПЧ към най-новото решение на Конституционния съд относно понятието „социален пол“ (gender). Като моли то да се включи в анализа на ЕСПЧ в бъдещото му решението по делото, адв. Добрева цитира следните тревожни мотиви на Конституционния съд, които директно засягат правата на транссексуални лица в България:

„[П]онятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния, както е предвидено в Конвенцията. ... Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията.“

Според адв. Добрева, това решение ще повлече съществени, негативни правни последици върху правата на транссексуалните лица в България. По аргумент от чл. 280, ал. 1, т. 2 от ГПК, на съдиите се налага да съобразяват решенията си с актовете на Конституционния съд, в противен случай, те подлежат на отмяна от Върховния касационен съд. Следователно, новото решение представлява законна предпоставка за бъдеща вълна от системни откази на молби за смяна на пола, с мотива, че самоопределението и социалната роля не могат да се разглеждат отделно от физическите белези на човек, в какъвто смисъл се произнесоха мнозинството от конституционните съдии.

Решението на Конституционния съд прегради, също така, очакванията, че в резултат на едно позитивно решение на ЕСПЧ по Я.Т. с/у България, за българското правителство ще възникне ангажимент да приеме закон за смяна на пола, в съответствие с международното право. Според нашата Конституция, международното право има предимство пред вътрешните закони, но Конституцията има предимство пред международното право, „[o]братната теза може да доведе до неблагоприятен резултат - парализиране на конституционни разпоредби от международна норма, която не е в съответствие с тях.“ ( Решение № 4 от 1.04.1999 г. на КС на РБ по к.д. № 31/1998 г.)

Напомняме, че жалбата на Я.Т. беше подадена в ЕСПЧ на 12 юли 2016г, с оплакване от нарушено право на уважение към личния живот, поради отказ на Окръжен съд Стара Загора да уважи молба за смяна на пол. Това е първата жалба срещу България подадена от транссексуално лице и тя привлече вниманието на 2 български и 2 чуждестранни неправителствени организации, които поискаха от ЕСПЧ да се включат със становища в подкрепа на жалбоподателя. През м. юни 2017г бяха разменени последните становища между всички страни по делото и оттогава се чака решението на Съда.

София, 22 август 2018