fbpx

Катерина Костадинова – един от победителите в Digital Indie Lab

Семинар за практикуващи психолози/терапевти от различни направления
05.10.2021
Дани Кирилов – един от стипендиантите в първия акселератор Digital Indie Lab
13.10.2021

Катерина Костадинова е един от участниците в първото издание на Digital Indie Lab, които със своя проект впечатлиха менторите и спечелиха стипендия от 1000 лв., за реализирането му.

Целта на нейния проект, MedicalSpace.org , е да създаде общност от студенти и специализанти в медицинските специалности, които качествено да подобрят учебната си дигитална среда, като освен ползватели на учебно съдържание, се превърнат и в автори.

Целевата група на проекта са младежи между 17 и 25 години - активни млади хора, на които предстои изборът на професионален път.

За проекта "Твоята суперсила" (част от MedicalSpace.org)

"Твоята суперсила!" е поредица от документални видео портрети на сестри, здравни асистенти, рехабилитатори, парамедици, акушерки, лаборанти. Известни са проблемите, пред които всекидневно медицинското съсловие се изправя, но медицинските професии предоставят и възможност за уникална професионална реализация, за натрупване на неповторим жизнен опит, за практическа и теоретична научна дейност. Това са професии - призвания, които преосмислят ежедневния труд и имат потенциала да донесат в професионалното развитие дълбоко личностно удовлетворение. Именно тази страна на медицинските специалности цели да покаже дигиталната инициатива "Твоята суперсила!".

На платформата MedicalSpace.org се намира допълнителна информация за учебните заведения, в които дадената специалност се изучава, процеса по кандидатстване, формата на обучение, възможностите за стипендии и стажове.


Digital Indie Lab e акселератор за млади, будни и мотивирани хора с опит в създаването на дигитално съдържание в каквато и да е форма. Акселераторът включва уъркшопи, индивидуални и групови работни срещи, упражнения с менторите - Гена Трайкова, Мария Атанасова, Борал Шен, Николай Йорданов и още много други гост-лектори в продължение на пет дни. Digital Indie Lab е подкрепена от Google.org Impact Challenge on Safety.