fbpx

Министерство на правосъдието предлага по-високи наказания за убийство и побой на лица с хомосексуална ориентация

CampOut 2022: The Inner Beast пърформънс
04.08.2022
Предстоящо събитие: Similarity in Variance | Самостоятелна изложба на Атанас Буковинов
22.08.2022

Автор: Адвокат Наташа Добрева

На 20.07.2022 г. Министерство на правосъдието представи готов законопроект за промени в Наказателния кодекс, които защитават по-добре жертвите на престъпления от омраза.

Със законопроекта се увеличават наказанията за убийство и телесна повреда, когато са причинени по „свързани със сексуалната ориентация“ подбуди. За средна телесна повреда наказанието вече ще бъде от 2 до 10 години лишаване от свобода, докато в момента е от 3 месеца до 6 години. Например, нападението над Галя Петкова през 2019г, когато й бяха избити два зъба чрез удар с юмрук, се определя като средна телесна повреда. Нападението над Глория Филипова в Рейнбоу Хъб през 2021г, когато беше ударена с юмрук в лицето, се определя като лека телесна повреда. За този вид повреда, в момента наказанието е до 2 години лишаване от свобода, а в бъдеще ще бъде до 3 години.

Тези изменения в законодателството са мотивирани от спечелени дела на български граждани в Европейския съд по правата на човека. По-конкретно, в момента те се извършват в изпълнение на поетите ангажименти от България по националния План за възстановяване и устойчивост. Според графика, посочен там, трябва да станат действащо право във второто тримесечие на 2023 г., което е неотменен ангажимент на държавата.

Недостатък на законопроекта е, че друго важно престъпление от омраза остава непроменено: „Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години…“. Неправителственият сектор в България отдавна лобира към признаците „раса, народност или етническа принадлежност“ тук да бъдат добавени „сексуална ориентация или полова идентичност“. Това престъпление е лесно за доказване – за да се извърши, не е необходимо да е насочено лично към конкретен човек или да има пострадало лице. Достатъчно е извършителят да насажда омраза към дадена общност и да говори абстрактно за признака, без да назовава конкретни хора от общността. Също така, не е необходимо да се установяват конкретни хора, които са се повлияли от езика на омразата и са възприели мнението на извършителя – достатъчно е той да е имал намерението да им въздейства.

Пропуск е също, че не е променено престъплението: „Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата раса, народност, етническа принадлежност, религия или политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години…“. При един бъдещ законопроект, тук също е препоръчително да се включат признаците „сексуална ориентация или полова идентичност“.

Новият законопроект е публикуван на официалния сайт на Министерство на правосъдието на този линк и след положително становище на Венецианската комисия ще бъде предложен за гласуване в Народното Събрание.