Оптимизиране на изписването на лекарства за ХИВ-позитивните

Разпространението на ХИВ в европейските страни
03.02.2018
Ново устройство в ХИВ терапията
04.02.2018

Оптимизиране на изписването на лекарства за ХИВ-позитивните

От Момчил Баев

От няколко месеца тече застъпническа кампания за оптимизиране на нормативно установената процедура за изписване на анти-ретровирусната терапия на ХИВ-позитивните пациенти у нас. Фондация Сингъл Степ се включи в инициативата като изпрати свое становище до д-р Тонка Върлева – директор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. Инициативата беше подета от Младежка ЛГБТ организация Действие и подкрепена от всички организации, работещи в общността. Своята подкрепа формално изрази и Национална пациентска организация.

Фондацията се включи в инициативата във връзка с развитието на политиките за мониторинг и лечение на ХИВ инфекция в световен мащаб, което налага актуализация и на нашата нормативна уредба. Искането ни е за промяна в „Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване“, която понастоящем урежда изписването на медикаментите на месечна база, когато това може да се случва на всеки три месеца.

Подкрепяме промяната в режима на изписване на лекарствените средства за пациенти с ХИВ инфекция от един на три месеца при пациенти с оптимална вирусна супресия от 1 година, както и произтичащата от това необходимост от осигуряване на нужните количества медикаменти в болничните аптеки. Смятаме, че това ще оптимизира работата на секторите за лечение на ХИВ от една страна, а от друга ще улесни живота и лечението на пациентите, на които сега се налага всеки месец да посещават отделенията, за да получат рецепта. Това е особено неудобно за работещите и за живеещите в други населени места, които трябва да пътуват.

Като организация, работеща за ЛГБТИ общността поддъжаме тезата, че грижата за пациента следва да е комплексна, като не само му се осигурява достъп до качествено здравеопазване, но и се полагат всички усилия да му се осигури максимален комфорт при лечението. Чрез промяната пациентите, които доказано се придържат към терапията си и са постигнали вирусна супресия, ще могат да посещават центровете за лечение веднъж на три месеца, което ще облекчи и без това натоварените лечебни заведения от една страна, а от друга ще спести неудобство на пациентите.

Идеята е подкрепена от всички лекари в отделенията за придобита имунна недостатъчност като те писмено са дали своето становище пред д-р Върлева. Това е знак, че лекари и пациенти заедно се застъпват за позитивна промяна в Наредба 34, което е гаранция за успех.

В момента се очаква заповед на Министъра на здравеопазването за сформиране на работна група, която да работи по документа. Фондация сингъл степ изрази своето желание неин представител да бъде включен в работната група заедно с другите експерти и представители на общността. Участието на всички заинтересовани страни в този процес ще е гаранция за прозрачност и за това, че целевите групи участват лично в процесите на взимане на решения за тяхното здраве.