fbpx

Разпространението на ХИВ в европейските страни

Моята история: доброволецът III
24.01.2018
Оптимизиране на изписването на лекарства за ХИВ-позитивните
04.02.2018

Последни данни на Европейския център за контрол на болестите

От Момчил Баев

Европейският център за контрол на болестите (ECDC) ежегодно публикува доклад за наблюдението над ХИВ инфекцията в Европа. В самия край на 2017 институцията оповести окончателните данни за 2016 година в подробен доклад, който е изготвен съвместно с европейския офис на Световната здравна организация (СЗО).

Въпреки че ХИВ е предотвратимо заболяване, изключителна заболеваемост продължава да се наблюдава в Европа. Новоинфектираните с ХИВ през 2016 възлизат на 160 453 души в 51 от общо 53-те държави в Европейския регион на СЗО, което е ниво на заболеваемост от 18,2 новодиагностицирани на 100 000 души население. От тях 29 444 са в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕЕА). Устойчива тенденция от последното десетилетие е най-много новоинфектирани да се наблюдават в Източна Европа, по-малко в Западна и Централна Европа. Методите на предване на инфекцията варират в различните географски области, което показва разнообразието на епидемиологията на ХИВ в Европа. Сексуалното предаване на вируса между мъже е най-разпространено в ЕС и ЕЕА, а в източните региони на Европа най-разпространено е предаването чрез хетеросексуални контакти и употребата на венозни наркотици чрез замърсени игли.

Негативна тенденция, която докладът посочва е, че поне половината от регистрираните случаи се случват в късна фаза на инфекцията – тогава когато CD-4 клетките са под 350 мм3, което е по-характерно в Източна Европа, отколкото в Западна. Въпреки напредъкът на анти-ретровирусната терапия, през 2016 година са докладвани 14 897 пациенти с диагноза СПИН, от които 3 628 в ЕС и ЕЕА. Въпреки че броят на случаите на СПИН спада устойчиво в запада и ЕС, той почти се е удвоил в източните части на континента през изминалото десетилетие.

Както посочихме, 29 444 са новите случаи на ХИВ в ЕС и ЕЕА през 2016, което се равнява на 5,9 души на 100 000 души население, а държавите с най-висок дял на новодиагностицираните са Латвия (365 случая), Естония (229 случая) и Малта (63 случая). Най-ниските нива са регистрирани в Словакия (87 случая) и Унгария (228 случая).

Устойчива тенденция, която се наблюдава особено осезаемо и в България е мъжете да са по-засегнати от жените. В България това е три пъти повече. Мъжете като цяло са най-засегнати във възрастовата група 25-29 години, а жените 30-39 години. Сходно с предходните години, най-голям дял на ХИВ инфекция се пада на мъжете, които правят секс с мъже, които са 40% от всички нови случаи. Този процент при хетеросексуалните контакти е 32%. Предаването на инфекцията по инжекционен път трайно намалява от десетилетие, за да достигне до 4%. Важно е да отбележим, че при 23% от случаите не е ясен или докладван начинът на предаване на вируса.

В контекста на бежанската криза в Европа, трябва да отбележим, че 40% от новите случаи в ЕС/ЕЕА са регистрирани сред бежанци и мигранти като презумцията е, че те са били ХИВ-позитивни преди да пристигнат в приемащата страна. В същото време процентът на ХИВ-позитивните мигранти рязко варира в различните държави по отношение на новодиагностицираните – от 80% в Швеция до под 5% в България, Латвия, Литва, Полша и Румъния.

Положителна тенденция в контрола на заболяването в цяла Европа, включително и България, е значителният спад на инфекцията от майка на дете по време на бременност или кърмене. Това се дължи от една страна на добрите скрийнингови програми за бременни, но и на наличието на анти-ретровирусна терапия, която е достъпна за ХИВ-позитивни жени, които желаят да родят. В България вече живеят и растат ХИВ-негативни деца, родени от ХИВ-позитивни майки. В Европа случаите на предаване на вируса от майка на дете възлизат на по малко от 1% от всички случаи.

Дори някои тенденции в разпространението на вируса да са добри, общият брой на ХИВ позитивните в Европа расте устойчиво, за да стигне до цифрата 2 167 684 души, от които поне половината са в Русия. Данните показват, че Източна и Западна Европа са непропорционално засегнати – 80% срещу 17%.