Разпространението на ХИВ в европейските страни

Моята история: доброволецът III
януари 24, 2018
Оптимизиране на изписването на лекарства за ХИВ-позитивните
февруари 4, 2018

Последни данни на Европейския център за контрол на болестите

От Момчил Баев

Европейският център за контрол на болестите (ECDC) ежегодно публикува доклад за наблюдението над ХИВ инфекцията в Европа. В самия край на 2017 институцията оповести окончателните данни за 2016 година в подробен доклад, който е изготвен съвместно с европейския офис на Световната здравна организация (СЗО).

Въпреки че ХИВ е предотвратимо заболяване, изключителна заболеваемост продължава да се наблюдава в Европа. Новоинфектираните с ХИВ през 2016 възлизат на 160 453 души в 51 от общо 53-те държави в Европейския регион на СЗО, което е ниво на заболеваемост от 18,2 новодиагностицирани на 100 000 души население. От тях 29 444 са в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕЕА). Устойчива тенденция от последното десетилетие е най-много новоинфектирани да се наблюдават в Източна Европа, по-малко в Западна и Централна Европа. Методите на предване на инфекцията варират в различните географски области, което показва разнообразието на епидемиологията на ХИВ в Европа. Сексуалното предаване на вируса между мъже е най-разпространено в ЕС и ЕЕА, а в източните региони на Европа най-разпространено е предаването чрез хетеросексуални контакти и употребата на венозни наркотици чрез замърсени игли.

Негативна тенденция, която докладът посочва е, че поне половината от регистрираните случаи се случват в късна фаза на инфекцията – тогава когато CD-4 клетките са под 350 мм3, което е по-характерно в Източна Европа, отколкото в Западна. Въпреки напредъкът на анти-ретровирусната терапия, през 2016 година са докладвани 14 897 пациенти с диагноза СПИН, от които 3 628 в ЕС и ЕЕА. Въпреки че броят на случаите на СПИН спада устойчиво в запада и ЕС, той почти се е удвоил в източните части на континента през изминалото десетилетие.

Както посочихме, 29 444 са новите случаи на ХИВ в ЕС и ЕЕА през 2016, което се равнява на 5,9 души на 100 000 души население, а държавите с най-висок дял на новодиагностицираните са Латвия (365 случая), Естония (229 случая) и Малта (63 случая). Най-ниските нива са регистрирани в Словакия (87 случая) и Унгария (228 случая).

Устойчива тенденция, която се наблюдава особено осезаемо и в България е мъжете да са по-засегнати от жените. В България това е три пъти повече. Мъжете като цяло са най-засегнати във възрастовата група 25-29 години, а жените 30-39 години. Сходно с предходните години, най-голям дял на ХИВ инфекция се пада на мъжете, които правят секс с мъже, които са 40% от всички нови случаи. Този процент при хетеросексуалните контакти е 32%. Предаването на инфекцията по инжекционен път трайно намалява от десетилетие, за да достигне до 4%. Важно е да отбележим, че при 23% от случаите не е ясен или докладван начинът на предаване на вируса.

В контекста на бежанската криза в Европа, трябва да отбележим, че 40% от новите случаи в ЕС/ЕЕА са регистрирани сред бежанци и мигранти като презумцията е, че те са били ХИВ-позитивни преди да пристигнат в приемащата страна. В същото време процентът на ХИВ-позитивните мигранти рязко варира в различните държави по отношение на новодиагностицираните – от 80% в Швеция до под 5% в България, Латвия, Литва, Полша и Румъния.

Положителна тенденция в контрола на заболяването в цяла Европа, включително и България, е значителният спад на инфекцията от майка на дете по време на бременност или кърмене. Това се дължи от една страна на добрите скрийнингови програми за бременни, но и на наличието на анти-ретровирусна терапия, която е достъпна за ХИВ-позитивни жени, които желаят да родят. В България вече живеят и растат ХИВ-негативни деца, родени от ХИВ-позитивни майки. В Европа случаите на предаване на вируса от майка на дете възлизат на по малко от 1% от всички случаи.

Дори някои тенденции в разпространението на вируса да са добри, общият брой на ХИВ позитивните в Европа расте устойчиво, за да стигне до цифрата 2 167 684 души, от които поне половината са в Русия. Данните показват, че Източна и Западна Европа са непропорционално засегнати – 80% срещу 17%.