ХИВ-позитивни лица и COVID-19 – рискове и ваксинация

GenerationArt: Вилиан Гешев
12.04.2021
GenerationArt: Богдан Сарачев
12.05.2021

В тази статия ще разгледаме какъв е рискът от инфектиране с COVID-19 за серопозитивни хора и препоръки за прилагане на ваксинация срещу коронавируса при лица с HIV.

Повечето първоначални клинични проучвания при хора, живеещи с HIV и COVID-19 не показват ясни доказателства за по-висока разпространеност или за различия в протичането на болестта между лица с или без HIV. Тези продължаващи проучвания обаче не са особено солидни заради това, че наблюдаваните лица с HIV са в значително по-млада възраст отколкото повечето пациенти с COVID-19. При натрупване на повече данни, все по-голям брой проучвания сочат по-висок риск за неблагоприятен изход от COVID-19 при инфектирани с HIV хора. Две големи кохортни проучвания във Великобритания показват увеличена смъртност при хора, живеещи с HIV, но без данни за това дали лицата са на антиretroвирусна терапия или не. Важно е да се каже, че повечето починали хора, които живеят с HIV са имали съпътстващи заболявания.

Последните открития предполагат, че при серопозитивните, с неконтролирана HIV инфекция или напреднал имунен дефицит и при наличието на допълнителни заболявания, може да има увеличен риск от смърт от COVID-19. Следователно хората, живеещи с HIV трябва да се разглеждат като приоритетна група относно ваксинацията срещу SARS-CoV-2.

Ето няколко рискови фактора:

• тютюнопушене;

• не приемането на антиретровирусна терапия;

• хора с ниски нива на CD4 клетки (под 200 копия);

• хора с налични опортюнистични инфекции.

Препоръки за лица с HIV над 18-годишна възраст относно ваксинация срещу COVID-19

Като цяло, хората живеещи с HIV с ниски нива на CD4 клетки под 350 копия и тези с допълнителни заболявания може да са с увеличен риск от тежко протичане на коронавирусната инфекция и затова се препоръчва приоритизирана ваксинация срещу COVID-19. Хора, живеещи с ХИВ бяха включени в клиничните изпитвания на няколко от големите производители на ваксни срещу коронавируса, сред които Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca-Oxford и Novavax. Oтделен анализ за ефикасност и безопасност на ваксините при тази подгрупа не е представен все още, но не се съобщават за различни или по-силни нежелани реакции при ХИВ-позитивните в сравнение с общата популация.

Pfizer-BioNTech

Като част от изследваните популации за ваксината на Pfizer-BioNTech са включени 196 лица с „добре контролирана“ HIV инфекция. Отчитайки факта, че ваксината под търговско наименование Comirnaty не съдържа жив вирус, а mRNA (информационна РНК) не навлиза в ядрото на клетката, и се разгражда бързо. Информация и консултиране за това, че липсват доказателства за безопасността и ефективността на ваксината при лица с недобре контролирана HIV инфекция, трябва да бъдат предоставени на пациентите, за да се направи оценка полза-риск.

Astra Zeneca – Oxford

Ваксината на Astra Zeneca-Oxford получи одобрение от европейския регулатор в края на януари 2021 г., но по-рано беше лицензирана и се прилага във Великобритания. Тази ваксина е показала 82,4% ефикасност при поставяне на втората доза 12 седмици след първата. В проучване на Astra Zeneca са включени 12 390 участника. Сред тях са лица с HIV инфекция на възраст 18-55 години, без да се съобщава точният брой на HIV-позитивните.

В проучването са включени имунокомпрометирани хора, които: • приемат антиретровирусна терапия; • имат неоткриваем вирусен товар и • ниво на CD4 клетки над 350 копия

Novavax

Едно от проучванията на Novavax се провежда в Южна Африка и обхваща между 2960 и 4164 здрави HIV-негативни лица и около 240 HIV-позитивни лица в медицински стабилно състояние, в 15 изследователски центъра в Южна Африка. За групата на лицата с HIV се прилагат няколко условия за включване: • трябва да приемат антиретровирусна терапия; • терапевтичният им режим да не е променян поне 8 седмици преди включване в проучването.

Данните за ваксините срещу SARS-CoV-2 при хора живеещи с HIV са малко, но на базата на техния профил за безопасност досега и на естеството на ваксините, няма причина за допълнителни притеснения. Хората живеещи с HIV, и особено тези с по-напреднал имунодефицит (дефиниран като CD4 клетки под 200 копия), може да имат по-слаб имунен отговор към някои ваксини, но засега не е категорично ясно дали това важи и за SARS-CoV-2 ваксините.

В същото време Националният институт по здравеопазване на САЩ чрез своята платформа за клинична информация за HIV категорично препоръчва поставяне на ваксина на всички хора с HIV, независимо от броя на CD4 клетките им или вирусния им товар, поради по-голямата тежест на потенциалните ползи от ваксината пред потенциалните рискове от нея.

В заключение…

Въпросът колко силно трябва да бъдат приоритизирани хората с ХИВ за ваксинация срещу SARS-CoV-2 все още няма единодушен отговор в Европа. Някои държави препоръчват всички серопозитивни да бъдат приоритизирани за ваксинация срещу COVID-19 заедно с хората със съпътстващи заболявания, след като най-уязвимите групи като възрастните и здравните работници на първа линия получат своите ваксинации. В Германия всички хора с ХИВ ще бъдат включени в 3-та приоритетна група за ваксинация заедно с хора на възраст над 60 г., хора с хронични сърдечни, бъбречни и чернодробни заболявания и тези, работещи в ключови сектори като образованието. Във Великобритания хората с ХИВ на възраст от 16-65 години ще бъдат включени в 6-та приоритетна група за ваксинация, която е след тези на възраст над 65 години, здравни работници и хора с голяма клинична уязвимост. В Португалия серопозитивните не са приоритизирани по параметър ХИВ инфекция и ваксинацията ще се приоритизира по критериите на националния план и съпътстващите заболявания при ХИВ-позитивните.

Представената тук информация е резюме на първият у нас научен обзор по темата, изготвен от мениджъра на програма „Сексуално здраве и ХИВ“ на Фондацията Сингъл Степ – Момчил Баев, д.м.

Пълният текст на научната статия може да прочетете тук, а ако имате въпроси, може да се свържете с нас на е-мейл: ">