Сексуалното здраве и ХИВ в контекста на пандемия от COVID-19

Мила Роберт – посланик на GenerationArt
12.03.2020
Докладът “Нагласи към ЛГБТИ учениците в българските училища” в медиите
22.03.2020

Сексуалното здраве и ХИВ в контекста на пандемия от COVID-19

Оставаме на ваше разположение и по време на извънредното положение


Расте броят на хората, които се свързват с нас по въпроси на сексуалното общуване в контекста на епидемия и извънредно положение. Препоръките ни към вас са в духа на препоръките, които Министерство на здравеопазването дава – ограничаване на контакти с други хора е най-ефективната мярка за всички. В духа на тези указания, ви насърчаваме към избягване или поне отлагане на сексуални контакти (особено casual sex) с партньори, на които не познавате историята на пътувания и други контакти.

В еждневните си дейности навън мийте ръцете си често със сапун, избягвайте пипане на гладки повърхности като кранове на обществени чешми и тоалетни, брави на врати, бутони на банкомати или в градския транспорт. Доказано е, че вирусът COVID-19 може да живее няколко часа извън тялото на човек особено върху гладки повърхности.

Особено важно е да не докосвате лицето си – уста, нос и очи, ако ръцете ви не са чисти и на обществени места.

По отношение на хората, живеещи с ХИВ, не са известни конкретни данни за влиянието на COVID-19 при ХИВ позитивни лица, но ви уверяваме, че ако те са на антиретровирусна терапия, имат неоткриваем вирусен товар и висок брой CD4 клетки, не са изложени на по-голям риск от останалите хора. Въпреки това, и предвид наличието на хронично инфекциозно заболяване, ограничаването на контактите (включително сексуални) е силно препоръчително.

Практически съвет към лицата, живеещи с ХИВ, които са на лечение: когато ви се налага да посетите отделението по ХИВ за контролни излседвания или получаване на рецепта и лекарства се опитайте предварително да се свържете със съответното отделение и да уговорите конкретен час за посещение, с цел избягване струпването на много хора. По възможност носете маска или поне шал пред лицето.

Във връзка с множество публикации в Интернет, подчертваме, че към момента не са ни известни категорични научни доказателства, че някои от медикаментите на антиретровирусната терапия, която ХИВ позитивните приемат, могат да предпазват от COVID-19. Съществуват такива хипотези, но те не са потвърдени. Заради някои сходства в строежа на двата вируса, подобни изследвания се правят в Русия, Китай, Тайланд и други страни, но докато резултатите не са на лице, подобни твърдения остават само хипотеза.

Уверяваме ви, че епидемията ще отмине, но до тогава са необходими усилия, търпение и дисциплина от всички нас. Ние оставаме на разположение и в солидарност за оказване на емоционална подкрепа или други съвети, свързани със сексуалното общуване и животът с ХИВ. Можете да се свържете с нас на: или 0886 74 65 60;