Общностите в центъра на нашите грижи ХИВ и COVID-19

Сингъл Степ стартира свой собствен подкаст
25.03.2020
Втори епизод от нашия подкаст вече е онлайн
01.04.2020

Общностите в центъра на нашите грижи ХИВ и COVID-19

От историята на епидемията от ХИВ стана ясно, че всеки отговор на настоящата криза ще бъде ефективен само, когато засегнатите общности имат значимо участие в мерките за разрешаване на кризата. Най-добрият начин да имаме участие в тези мерки и контрол над собственото си здраве, и здравето на тези около нас, е да сме солидарни с мерките за социална изолация и карантина.

Понятието за това какво е засегната общност може да е различно във всяка епидемия. В контекста на COVID-19 са застрашени всички, но хората с хронични заболявания може да са в по-голям риск. Това също така важи и за други хора, които са изложени на риск – здравни работници, възрастни хора или такива, които не прилагат превантивни мерки заради подценяване на риска.

Европейското клинично дружество по СПИН (EACS) издаде съвместна декларация с Британската асоциация по ХИВ, в която се казва, че засега няма данни за по-висок процент на инфектиране с COVID-19 или различно протичане на заболяването при хора с ХИВ, отколкото при ХИВ-негативни. Настоящите данни показват, че рискът от тежко протичане на COVID-19, се увеличава с възрастта, с мъжкия пол и с определени хронични медицински проблеми като сърдечносъдови заболявания и диабет. Въпреки че хората с ХИВ, които са на лечение с нормален брой CD4 Т-клетки и потиснат вирусен товар, може да не са с повишен риск от сериозно заболяване, много хора с ХИВ имат други състояния, които увеличават риска им. Всъщност почти половината от хората, живеещи с ХИВ в Европа, са над 50 годишна възраст и хроничните медицински проблеми като сърдечносъдови и хронични белодробни заболявания са по-чести при хора, живеещи с ХИВ.

Трябва да се направи предположението, че имунната супресия, показана от нисък брой на CD4 Т-клетките (<200 / µl) или неприемане на антиретровирусно лечение, също ще бъде свързана с повишен риск за по-тежко проявяване на заболяването (COVID-19). Няма данни при бременност или потенциално перинатално предаване в контекста на ХИВ.

COVID-19 и антиретровирусни средства

В момента текат дискусии и изследвания около някои ХИВ антиретровирусни препарати, които могат да имат известна активност срещу COVID-19. Първото рандомизирано клинично проучване с Лопинавир / Ритонавир не показва по-добри резултати от стандартното лечение при 199 хоспитализирани възрастни с тежка форма на COVID-19. Няма доказателства в подкрепа на използването на други антиретровирусни средства, включително протеазни инхибитори; наистина, структурният анализ не демонстрира свързването на Дарунавир с протеазата на COVID-19.

Понастоящем няма данни, които да обосноват смяната на обичайната антиретровирусна терапия на пациентите. Освен това, в момента не съществуват доказателства, които да подкрепят идеята ХИВ-негативни лица да приемат антиретровирусни средства извън контекста на предекспозиционна профилактика (ПрЕП). ПрЕП трябва да се приема както е предписана и няма доказателства, че тя е ефективна срещу COVID-19.

Наскоро беше разработен уебсайт за лекарствени взаимодействия за експерименталните лекарства, които се изпитват за лечение на COVID-19 в различни части на света.

Екипът на Сингъл Степ остава в солидарност с нашата общност и ще продължи да ви информира за развитие по темата. Междувременно ви предлагаме кратък наръчник за ХИВ-позитивни лица в контекста на епидемията от COVID-19. Наръчникът е създаден от Фондът за СПИН на ООН (UNAIDS) и е адаптиран на български език и за българския контекст.

Специални благодарности на трите момчета доброволци, които съдействаха за превода на материали от UNAIDS и EACS.

Ние оставаме на разположение и в солидарност за оказване на емоционална подкрепа или други съвети, свързани със сексуалното общуване и животът с ХИВ. Можете да се свържете с нас на: или 0886 74 65 60;