Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики


България е сред страните в ЕС с най-ниско приемане – и в семейството, и в публичната среда – на ЛГБТИ хора. В този контекст ЛГБТИ общността и най-вече младите ѝ членове, достигат до сериозни психологически, здравни и социални проблеми, като депресивни състояния, бездомност, рискови поведения, трудна адаптация.

През последните 2 години успяхме да предоставим комплексни услуги за подкрепа за млади ЛГБТИ хора и техните близки. Психологическата ни подкрепа включваше онлайн чат, телефонна линия, мрежа от психолози в 10 града, група за млади ЛГБТИ хора и група за родители. Чрез онлайн чата нашите доброволци са отговорили на над 1000 заявки, а потребителите са се свързали с нас от над 110 населени места. Здравната ни програма достигна до 900 души чрез проекта ни #endHIVbg, в рамките на който разпратихме безплатни орални ХИВ тестове до хора в над 120 населени места. За този период правни консултации са получили 12 души, а програмата ни за кариерно консултиране – VentureOUT – е помогнала на над 30 души, 25 от които вече са си намерили работа.

С цел да подпомогнем, мотивираме и овластим ЛГБТИ младежите в България стартираме тригодищен проект, които да развие мащабно многостранна подкрепа под формата на достъпни и безплатни услуги, онлайн и офлайн платформи за изразяване, подготовка и обучение на професионалисти, които работят с целевата ни група и информираност на широката общественост по ЛГБТИ темата, с цел системна промяна.

Проектът цели да въведе и развие подобрени иновативни методи, за да подкрепи, мотивира и овласти ЛГБТИ младежи в цялата страна. Очакваме да:

- увеличим обсега и да поддържаме високо качество на предлаганите от нас услуги (ежедневен безплатен и конфиденциален онлайн чат, безплатна телефонна линия, консултации с психолог в различни градове от страната, групи за взаимопомощ, тестване и превенция за полово предавани болести);

- осигурим офлайн и онлайн пространства, в които ЛГБТИ младежи да бъдат себе си и да се изразяват;

- подобрим капацитета на работещите с тях хора и по този начин да достигнем до повече уязвими ЛГБТИ младежи от цялата страна, особено от трудно достъпни места.

Планираме да работим с млади ЛГБТИ хора, психолози, социални и здравни работници и представители на институции, с които да изградим партньорства за промяна на политики, касаещи конкретно ЛГБТИ хората. Вярваме, че за да бъде една общност здрава и жизнена, индивидуалните ѝ членове трябва да се чувстват мотивирани, активирани и овластени чрез холистичен подход от информация, подкрепа, възможност за изразяване и подобряване на приемането им в средата, в която живеят.


Новини и дейности по проекта

08.07.2020

Азис – гост – лектор в CampOUT

Азис е едно от най-познатите имена в българския шоубизнес. Той прие поканата ни да бъде част от CampOUT 2020 като гост-лектор, за да разкаже какво му е коствало да стигне до тук и през какво е трябвало да мине като един открит ЛГБТ артист.
06.07.2020

Борче Ристовски – част от CampOUT

Борче Ристовски е един от най-интересните млади артисти, чийто талант е всестранно развит. Това, което остава скрито за голяма част от публиката е, че в свободното си време той продължава да твори, но в една по-различна посока.
06.07.2020

Алина Манова – част от CampOUT

Алина Манова е един от най- популярните съвременни професионални гримьори в България. Нейното изкуство краси много от кориците и страниците на лицензирани списания като: AMICA, ELLE, GRAZIA, HARPER’S BAZAR, 12MAG и др.

Тригодишният проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 44 450 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“ е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Цялата отговорност за съдържанието на тази рубрика се носи от фондация „Сингъл Степ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active-citizens-fund@4x 2