fbpx

Разкриване

ЛГБТИ тийнейджъри
19.04.2017
“Сингъл Степ” вече си партнира с BEST Foundation
23.04.2017

„Да се разкриеш“ е процес, чрез който някой…


Приема и се идентифицира със своята полова идентичност и / или сексуална ориентация

Споделя с готовност своята идентичност с останалите

Понякога говорим за разкриването като за еднократно действие. Но за повечето хора разкриването е поредица от решения – понякога дори ежедневни – с които ЛГБТИ хората се справят във всяка нова обстановка, в която навлизат.

Ако някой се разкрие пред теб…Не:

 • казвай „винаги съм знаел“ и не омаловажавай значението на това споделяне с теб.
 • разказвай на всички, за да се похвалиш със своя „нов транс приятел“.
 • забравяй, че това продължава да е човекът, който си познавал, с който си бил приятел или си обичал.
 • задавай разучаващи въпроси и не преминавай лични граници, които преди не би преминал.
 • решавай, че знаеш защо се е разкрил точно пред теб.

Да:

 • бъди сигурен, че това е признак за огромно доверие.
 • провери колко поверителна е тази информация (Други хора знаят ли? Това тайна ли е?)
 • помни, че полът / сексуалността е само едно от многото измерения, които този човек притежава.
 • покажи интерес и любопитство към тази страна на човека, който ти споделя.
 • попитай как най-добре можеш да покажеш подкрепа.

Разкриването зависи от ситуацията. Хората могат да са „открити“ в някои пространства, но да са „скрити“ в други...

 • спрямо семейството
 • спрямо приятелите
 • спрямо съучениците / колегите
 • спрямо религиозната общност

Решението да се разкриеш пред един човек или група от хора е решение, породено от сигурност, комфорт, доверие и готовност.

Да принуждаваш някого да се разкрие или да „разкриеш“ някого (т.е. да разкриеш нечия полова идентичност или сексуална ориентация без изричното съгласие на човека) е опасно, нездравословно и вредно, без значение от намеренията ти (понякога хората си мислят, че по този начин помагат или че така преборват страховете на човека вместо него).