Европейската комисия издаде документ за борба с ХИВ/СПИН, хепатити и туберкулоза

Първа изложба на американския художник Eдуърд Грейнджър в София
27.06.2018
Започва набирането на нови доброволци
11.08.2018

По време на Международната конференция по СПИН (#AIDS2018) в Амстердам Европейската комисия (ЕК) публикува Работен Документ върху борбата с ХИВ/СПИН, вирусни хепатити Б и Ц и туберкулоза в Европейския съюз (ЕС) и съседни нему страни. Документът е преглед на европейски политики и инициативи за подпомагане на страните членки да постигнат т.нар. глобални цели за устойчиво развитие и прекратяване на епидемиите от СПИН и туберкулоза до 2030 година, както и за борба с хепатитите и други заразни болести. .

Тези заболявания представляват най-големия риск за групи хора, които често са и социално маргинализирани като хората, лишени от свобода, венозно употребяващи наркотици, бездомни, мигранти и групи, които са потенциална жертва на социална стигма като мъжете, които правят секс с мъже (МСМ). Лошите социални условия затрудняват още повече достигането до тези групи хора, които се нуждаят от специфични мерки, които да направят превенцията и медицинските грижи ефективни.

Работният Документ прави преглед на подкрепата на ЕС към страните-членки в няколко различни области и политики: обществено здраве, проучвания, политики за дрогата, сътрудничество и развитие, присъединяване и политики към съседните страни, Европейски структурни фондове и др. Документът представя също така финансирани от ЕС добри парктики, свързани с ранна диагностика, насъчаване на тестването, по-широко достигане до уязвимите групи, интегрирани услуги за всички заболявания, бърза връзка на пациентите със здравни грижи, лечението като превенция, здравна промоция и подкрепа за мрежи и граждански организации.

Документът идва на фона на 22-та Международна конференция по СПИН в Амстердам, където ЕК организира редица събития, за да представи дейността на ЕС и да промотира положителните постижения на Здравната програма на ЕС. Темата е особено релевантна и за предстоящата Генерална асамблея на ООН по въпросите на туберкулозата, която ще се проведе през септември в Ню Йорк.

Пълният текст на документа в оригинал на английски език може да прочетете тук.