Digital Inide Lab

09.04.2021

Биляна Славейкова е третият гост-лектор в Digital Indie lab

Биляна Славейкова е журналист по образование и мултиплатформен създател на съдържание...
08.04.2021

Георги Ненов е вторият гост-лектор в Digital Indie lab

Георги Ненов е автор на един от най-слушаните подкасти в България...
29.03.2021

Вихрен Георгиев е първият гост-лектор в Digital Indie lab

Вихрен Георгиев е фотограф и автор на платформата "People of Sofia"...
18.03.2021

Борал Шен е четвъртият ментор в Digital Indie Lab

Борал Шен е опитен експерт по комуникации, маркетинг и съдържание за дигитални аудитории.
..
17.03.2021

Мария Атанасова – третият ментор в Digital Indie Lab

Мария започва дигиталната си кариера преди 10 години...
12.03.2021

Николай Йорданов – вторият ментор в Digital Indie Lab

Николай Йорданов е български сценарист, телевизионен редактор и креативен продуцент, писател и преподавател...
11.03.2021

Гена Трайкова – първият ментор в Digital Indie Lab

Гена Трайкова е едно от най-популярните лица в съвременната журналистика...