CampOUT – GDPR условия

Група за подкрепа на хора, живеещи с ХИВ
05.04.2019
Eла с нас на CampOUT
16.04.2019

GDPR условия

С тази форма Ви уведомяваме, че част от данните, които предоставяте като кандидатствате за CampOUT се класифицират като лични данни и като такива попадат под протекцията на Закона за личните данни и разпоредбата на ЕС - GDPR 2016/679. Предоставените лични данни ще се обработват вътрешно само за целите на инициативата CampOUT. Сингъл Степ поема отговорността да събира, използва и архивира данните, които Вие собственоръчно сте предоставил/а като гарантира тяхната безопасност и конфиденциалност.

Информираме Ви, че имате правото на достъп до копие от тези данни, да ги коригирате или да пожелаете изтриване или преустановяване на употребата им. След като протичането на всички дейности, свързани с CampOUT приключи, Сингъл Степ ще архивира данните Ви в архив до една календарна година след края на инициативата, с цел предоставяне на информация и бъдещи възможности. В края на този период или при Ваше заявено желание за прекратяване на употребата на личните Ви данни, тази информация ще бъде изтрита и/или унищожена. Ако желаете да се възползвате от тези свои права или имате въпроси и/или притеснения, моля се свържете с нас.

В съгласие с тази форма, формално заявявам позволението си, личните данни, които съм предоставил/а да бъдат обработвани за целите на инциативата CampOUT, така както е описана на сайта на Сингъл Степ.