Днес две български гражданки подадоха жалба в Европейския съд по правата на човека с оплакване, че не могат да регистрират фактическо съжителство у нас

GenerationArt: Ясен Неделчев
17.09.2021
Семинар за практикуващи психолози/терапевти от различни направления
05.10.2021

Те критикуват българското Правителство, за това че Семейният кодекс не урежда фактическото съжителство – било то за разнополови или за еднополови двойки, въпреки че Европейската конвенция по правата на човека го задължава да направи това, за да уважи правото на семеен живот на всички хора в страната. Това задължение на Правителство датира още от 1992г, когато е ратифицирана Конвенцията, но за (почти) 30 години нищо не е направено, за да се изпълни.

Жалбоподателките са изчерпили вътрешните средства за защита, след като са обжалвали пред възможните съдебни инстанции отказа на кмета на общината да им издаде удостоверение за фактическо съжителство и да отрази в системата ЕСГРАОН съответните промени в гражданското им състояние. Жалбоподателките не са искали от кмета удостоверение за брак. Пред ЕСПЧ, те не се оплакват от дискриминация, тъй като липсата на възможност да регистрират фактическо съжителство в България се отнася както до еднополови, така и до разнополови двойки и не е налице различно третиране в тази област.

В жалбата си, те напомнят, че през 2008г в България се обсъждаше проект на нов Семеен кодекс и той съдържаше глава „Фактическо съжителство“. Тъй като, обаче, такова беше предвидено само за разнополови партньори – в нарушение на българското и международното анти-дискриминационно право – тази глава изцяло отпадна от новия Семеен кодекс, който действа в момента.

Двете жени се представляват от адв. Наташа Добрева.