Правна помощ


Наташа Добрева

Правен консултант


Наташа Добрева е aдвокат от Софийска адвокатска колегия (2007 г.) със специалност Международно право по права на човека и Право на Европейската конвенция за правата на човека. Представлява жалбоподатели пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ), където е спечелила 15 дела. Известни са нейните жалби С.З. с/у България; Я.Т. с/у България; Савиновска и др. с/у Русия. Я.Т. е първото българско дело в ЕСПЧ за защита правата на транссексуален човек. То има за предмет отказ на български съд да признае новия пол на жалбоподателя. Савиновска има за предмет правото на семеен живот на 2 малолетни деца с техния приемен родител, който е транссексуален. През 2012г, адв. Добрева написва първия национален доклад върху съществуващата съдебна практика в България по смяна на пола. Представлявала е 10 транссексуални лица и 1 интересекс човек пред български съдилища, по дела за смяна на пола, всичките приключили успешно. През 2016 г. адв. Добрева основава адвокатско съдружие „Добрева и Бекирска“, базирано в София, на което е управител. Нейни публикации по темата са:

“2016 г. „Първо дело на интерсекс човек в България за промяна на "официалния" му пол“ – автор на статия в списание „Правен свят“

2018 г. „Конвенцията за правата на човека ни задължава да регулираме производство за смяна на пола. Е, ще я денонсираме ли?!“ – автор на статия за списание „Де Факто“

Можете да пишете на адвокат Добрева с вашите правни въпроси и казуси:

email:

29.03.2022

Смяна на пол без явяване в съда – възможно ли е в България?

Защо не може всички дела за смяна на пол да се развиват като първото, а огромен брой дела виктимизират транс хората като второто?
16.02.2022

Организаторът на несъстоялия се Бургас Прайд търси наказателна отговорност

Руси Милев, представляван от адв. Наташа Добрева, продължава наказателното производство по повод подпалването на знамето на Прайд и попречване на провеждането на
22.03.2021

Общото между здравната каса на Германия и един съдия от Севлиево

Свободното движение на хора и услуги в Европейския съюз прави Европа още по-малка, като принуждава лекар от Франкфурт и съдия от Севлиево да работят заедно в общ интерес на един български гражданин.