Наташа Добрева

Правна помощ


Наташа Добрева

Правен консултант


Наташа Добрева е aдвокат от Софийска адвокатска колегия (2007 г.) със специалност Международно право по права на човека и Право на Европейската конвенция за правата на човека. Представлява жалбоподатели пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ), където е спечелила 15 дела. Известни са нейните жалби С.З. с/у България; Я.Т. с/у България; Савиновска и др. с/у Русия. Я.Т. е първото българско дело в ЕСПЧ за защита правата на транссексуален човек. То има за предмет отказ на български съд да признае новия пол на жалбоподателя. Савиновска има за предмет правото на семеен живот на 2 малолетни деца с техния приемен родител, който е транссексуален. През 2012г, адв. Добрева написва първия национален доклад върху съществуващата съдебна практика в България по смяна на пола. Представлявала е 10 транссексуални лица и 1 интересекс човек пред български съдилища, по дела за смяна на пола, всичките приключили успешно. През 2016 г. адв. Добрева основава адвокатско съдружие „Добрева и Бекирска“, базирано в София, на което е управител. Нейни публикации по темата са:

“2016 г. „Първо дело на интерсекс човек в България за промяна на "официалния" му пол“ – автор на статия в списание „Правен свят“

2018 г. „Конвенцията за правата на човека ни задължава да регулираме производство за смяна на пола. Е, ще я денонсираме ли?!“ – автор на статия за списание „Де Факто“

Можете да пишете на адвокат Добрева с вашите правни въпроси и казуси:

email:

22.03.2021

Общото между здравната каса на Германия и един съдия от Севлиево

Свободното движение на хора и услуги в Европейския съюз прави Европа още по-малка, като принуждава лекар от Франкфурт и съдия от Севлиево да работят заедно в общ интерес на един български гражданин.
08.03.2021

Столична Община отказа да издаде удостоверение за фактическо съжителство на две жени

В международния ден на жените, Върховният административен съд на България ще заседава по дело за регистрирано партньорство на две дами. Жалбоподателките са подали в Столична Община искане за издаване на удостоверение, че живеят във фактическо съжителство.
05.03.2021

Сираци отнети от приемен трансджендър родител в Русия

На 15 февруари 2021 г. Европейският съд по правата на човека комуникира рядка жалба, касаеща правото на транссексуален човек на семеен живот с приемните му деца...