Наташа Добрева

nitrous oxide supplements pomegranate erectile dysfunction gmc health food stores do penile extenders work

Правна помощ


Наташа Добрева

Правен консултант


Наташа Добрева е aдвокат от Софийска адвокатска колегия (2007 г.) със специалност Международно право по права на човека и Право на Европейската конвенция за правата на човека. Представлява жалбоподатели пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ), където е спечелила 12 дела. Известни са нейните жалби С.З. с/у България; Я.Т. с/у България; Савиновска и др. с/у Русия. Я.Т. е първото българско дело в ЕСПЧ за защита правата на транссексуален човек. То има за предмет отказ на български съд да признае новия пол на жалбоподателя. Савиновска има за предмет правото на семеен живот на 2 малолетни деца с техния приемен родител, който е транссексуален. През 2012г, адв. Добрева написва първия национален доклад върху съществуващата съдебна практика в България по смяна на пола. Представлявала е 10 транссексуални лица и 1 интересекс човек пред български съдилища, по дела за смяна на пола, всичките приключили успешно. През 2016 г. адв. Добрева основава адвокатско съдружие „Добрева и Бекирска“, базирано в София, на което е управител. Нейни публикации по темата са:

“2016 г. „Първо дело на интерсекс човек в България за промяна на "официалния" му пол“ – автор на статия в списание „Правен свят“

2018 г. „Конвенцията за правата на човека ни задължава да регулираме производство за смяна на пола. Е, ще я денонсираме ли?!“ – автор на статия за списание „Де Факто“

Можете да пишете на адвокат Добрева с вашите правни въпроси и казуси:

email: