Момчил Баев

Нашият екип


Момчил Баев

Мениджър на програма "Сексуално здраве"


Момчил има зад гърба си повече от 8 години опит в областта на здравеопазването като експерт по обществено здравеопазване. Той е активист и практик, включително в сферата на ХИВ/СПИН. Автор е на научни изследвания, занимава се с достъп до качествено здравеопазване за пациенти. През целия си професионален опит се фокусира върху инициативи за застъпничество, свързани с промени в политиките, достъп до здравни грижи и лечение. За период от пет години той е ръководител на отдела по здравеопазване на една от най-големите неправителствени организации - Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", координираща многобройни дългосрочни програми, свързани с достъпа, управлението на риска и качество на здравето. Като част от работата му е ръководенето и координацията на един от компонентите на националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН – фокусирайки се върху младите хора в риск. Една от последните му позиции е програмен мениджър в най-голямата асоциация на пациентите в България – Националната пациентска организация.

През годините работи в сферата на ХИВ/СПИН и е отговорен за различни компонентни, включително работа на терен сред най-рисковите млади хора, обучение по сексуално и репродуктивно здраве и образование за млади хора на възраст 14-25 години. Работил е като експерт в подготовката на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН 2016 - 2020 на Министерството на здравеопазването и като член на експертната група, изготвяща националните насоки за мониторинг и лечение на ХИВ позитивни пълнолетни лица.

email: