Богомил Балкански

Управителен съвет


Богомил Балкански

Член на Управителния съвет


Богомил Балкански е вицепрезидент в Google, където работи върху нови инициативи. Преди Google, Богомил е един от първите служители на стартъп компанията bebop, която бе придобита от Google в края на 2015.

Преди това предприемаческо начинание, Богомил е старши вицепрезидент в ръководния екип на VMware от 2005 до 2013, където изиграва ключова роля сървърната виртуализация на VMware да “пресече пропастта” и да стане де-факто стандарт във всеки дата център. През 8-годишната му кариера във VMware, приходите от сървърната виртуализация нараснаха 10 пъти, а клиентската база се увеличава от 5,000 до 300,000 клиента. Богомил ръководи и усилията на VMware в областта на Software Defined Datacenter – технологии за виртуализиране не само на сървъри, но и на останалите части на дата центъра.

Преди VMware, Богомил работи в Siebel Systems – пионерът на CRM софтуер, както и в CrossWeave – иновативен стартъп за интегриране на различни приложения. Той започва кариерата си като консултант в McKinsey & Company в Германия.

Балкански има бакалавърска степен по математика от Cornell и магистърска степен по бизнес администрация от Stanford.