Нашият екип


Ани Драганова


Ани Драганова е психолог по образование и професия. Завършва бакалавърската си степен в Нов Български Университет - специалност Психология с профил "Психични нарушения". Има опит в работата с деца със специални потребности, младежи и възрастни. В терапевтичната си работа използва психодрамата като подход, който е приложим както в индивидуален, така в групов формат. Счита, че нейното призвание е да помага и ето че го прави заедно с нас още от самото създаване на Сингъл Степ – първоначално като доброволец на чата, а към настоящия момент – като водещ на групата за взаимопомощ за хора от страната.