Нашата мисияНие разбираме


Мисията на Сингъл Степ е да подпомогне, мотивира и овласти младежи от ЛГБТИ („лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс“) общността, техните родители, приятели и съмишленици, в процеса на самоосъзнаване, разкриване и утвърждаване на сексуалната им ориентация и полова идентичност.

Ние действаме


Напълно осъзнаваме, че този процес е труден, дълъг и уникален за всеки човек, но сме тук, за да ви помогнем да направите ключовата първа крачка. Вярваме, че това е пътят за създаване на жизнена, сплотена и достойна общност. Конкретните дейности за осъществяване на мисията ни включват: онлайн чат, общностен център с лични консултации, групи за взаимопомощ, както и пространство за социални събития.

Фондация "Сингъл Степ" е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.

Нашият екип