fbpx

Молба на две българки за регистрирано партньорство се разглежда в съд у нас

GenerationArt: Алекс Жеков
11.07.2022
Платформата за онлайн обучение CommonPoint е отворена за регистрация!
27.07.2022

На 06.10.2022г. Административен съд Враца ще проведе заседание по молба на две жени, български гражданки, за регистрирано партньорство.

Жените стартираха производството през април тази година, като първо се обърнаха към кмета на Община Враца. Той е отговорен за поддържането на регистрите по гражданското състояние на живущите в града и за отбелязванията в техните индивидуални регистрационни картони. Двете жени поискаха в картоните им да бъде отбелязан факта, че живеят във фактическо съжителство една с друга като партньори, както и да им бъде издаден акт за гражданско състояние, удостоверяващ тяхното съжителство. Жените посочиха редица законови права, от които биха се възползвали, ако разполагаха с такова удостоверение, и които не могат да упражнят в момента. Например, на обезщетение при злополука с партньорката им; на свиждане; на отказ да свидетелстват срещу партньорката си; на защита от домашно насилие и др. Кметът на Община Враца не отговори нищо на заявителките, а препрати молбата им до министъра на регионалното развитие и благоустройството. Министърът отговори, че е разгледал „предложението“ за промяна на законодателството, както го определя той, но в момента кметът може законово да издава само 3 вида акт – за раждане, за брак или за смърт.

Двете жени обжалваха мълчаливия отказ на кмета пред административния съд. Те обясниха, че са наясно с празнотата в закона, но съдебният прецедент също е източник на право и те желаят съдът да задължи кмета да издаде искания документ, за техния конкретен случай. Те посочиха, че приложимото в България международно право е на тяхна страна и, което е по-важно, искането им не нарушава чужди интереси и права на други граждани или обществен интерес като цяло. Двете заявителки се представляват от адв. Наташа Добрева.