fbpx

Приемопомирение | Откриване на самостоятелната изложба на Хараламби Марков

„НИЩО НЕ Е ПРАЗНО” | Прожекция на филма „Лека нощ, Лили” и дискусия
17.10.2022
“Нищо не е празно” | Специална прожекция и дискусия
24.10.2022

На 19 октомври в общностното пространство The Steps беше открита първата самостоятелна изложба на писателя, рецензент и редактор Хараламби Марков “Приемопомирение”. Откриването привлече много гости, дошли да разгледат серията от колажи, посветени на себеусещането да си куиър човек, живеещ в страна, която не те обича като такъв; животът под тежестта на миналото и ‘традиционните български ценности’, и намирането на личен мир.

Всички посетители бяха поканени да участват в създаването на общ групов колаж, който да бъде представен на официалното закриване на изложбата, и активно се включиха в създаването му. До 28 октомври вкючително всеки желаещ може да се присъедини към създаването на груповия колаж с материали, осигурени на място. Представянето на груповия колаж ще бъде съпроводено от четене на откъси от тефтера, в който посетителите могат да споделят впечатления или свои лични преживявания напълно анонимно.

Закриването на изложбата ще се проведе на 28 октомври от 19:00ч в общностното пространство на фондация Сингъл Степ The Steps. Повече за събитието можете да откриете във фейсбук.

Снимки от откриването може да разгледате по-долу.


Изложбата е част от тригодишния проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Цялата отговорност за съдържанието на тази рубрика се носи от фондация „Сингъл Степ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.