fbpx

Официално закриване на проекта “Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики”

“Нищо не е празно” | Специална прожекция и дискусия
24.10.2022
The Steps – Мястото, което среща хората с различни идеи
28.10.2022

На 26 октомври в общностното пространство The Steps се проведе закриването на тригодишния проект на фондация Сингъл Степ “Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики”, финансиран от Исладния, Норвегия и Лихтенщайн по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Закриващото събитие даде възможност да споделим полезен опит, свързан с различните дейности, които развихме през последните 3 години като част от проекта, да си поговорим за предизвикателствата, които преборихме, и да отпразнуваме всички победи, свързани с овластяването на младите ЛГБТИ хора и професионалистите, които работят с тях.

Като обобщение, споделяме само малка част от работата, която извършихмe през последните 3 години.

  • създаване на първия по рода си доклад за климата в българските средни училища по отношение на ЛГБТИ учениците в партньорство с ресурсен център Билитис
  • 8 проведени на национално ниво обучения относно спецификите на работата с ЛГБТИ младежи и семействата им с повече от 120 обучени социални работници и подкрепящи специалисти
  • 2 проведени издания на артистичната ни работилница CampOut за млади таланти в различни направления на изкуството
  • 36 представени артисти в нашата рубрика GenerationArt
  • 9 проведени културни събития, от които 6 самостоятелни изложби

Благодарим на фонд Активни граждани България за подкрепата в осъществяването на този проект, както и на всички други партньори, които ни подкрепиха в провеждането на проектните дейности. Всички новини по проекта са достъпни тук.


Събитието е част от тригодишния проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Цялата отговорност за съдържанието на тази рубрика се носи от фондация „Сингъл Степ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.