fbpx

Особености на подкрепящата работа с ЛГБТИ младежи | Покана за безплатно обучение за професионалисти

Откриване на “Similarity in Variance” – самостоятелна изложба на Атанас Буковинов
02.09.2022
The Steps с представяне в новата платформа Medical Space
16.09.2022

Фондация Сингъл Степ с удоволствие ви кани да се включите в безплатното обучение „Професионални критерии и насоки за подкрепящи професионалисти при работа с младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност“, част от проекта „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“.

Заповядайте на 29.09.2022 от 18:30ч в общностното пространство The Steps, за да обсъдим заедно въпроси, свързани със спецификите на работата с ЛГБТИ деца и тийнейджъри, казуси с избягали или изгонени деца, както и такива, които са настанени в институции.

Обучението ще се проведе от Анна Жукивская, психолог и координатор на програмата за психологическа подкрепа на фондация Сингъл Степ. Гости-говорители ще бъдат д-р Момчил Баев, мениджър програма "Сексуално здраве и ХИВ", и адвокат Наташа Добрева, правен консултант.

Мисията на фондация Сингъл Степ е да предоставя безплатна и достъпна психологическа подкрепа, здравна превенция и правни консултации на младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност, както и на техните родители и семейства.

Целта на обучението е да запознаем социални работници и професионалисти в сферата на социалната работа с особеностите при работа с младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност, за да се предоставя възможно най-ефективната грижа в кризисни ситуации. Събитието в София ще е финал на успешната серия от обучения, които проведохме в по-големите градове на страната - Пловдив, Бургас, Плевен, Враца, Велико Търново и Перник.


Обучението е част от тригодишния проект „Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подкрепа и овластяване на млади ЛГБТИ хора и работещите с тях професионалисти.

Цялата отговорност за съдържанието на тази рубрика се носи от фондация „Сингъл Степ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.